Artiklar
Izabel Nordlund. Foto: Privat

Izabel har återtagit sitt språk genom Mentorprogrammet

27-åriga Izabel Nordlund har äntligen vågat ta steget att börja tala lulesamiska med sin mamma som en gång i tiden fråntogs sitt språk. Detta tack vare ett mentorprogram och mentorn Noomie Kielatis.

Mentorprogrammet heter Sáminuorra, Dagens unga språkbärare är morgondagens talare av samiska. För att stimulera och främja fler unga att använda samiskan intitierade och påbörjade Samiskt språkcentrum ett mentorprogram i samarbete med Sáminuorra (samisk riksungdomsorganisation) i december 2020.

Mentorprogrammet bygger på en metod för språköverföring mellan mentor och lärling. Syftet är att skapa nya och fler talare men också att indirekt stärka mentorns viktiga roll som förebild och språkbärare. Erfarenheten från tidigare mentorprogram som Samiskt språkcentrum har genomfört i samarbete med bland annat Sámij åhpadusguovdásj/Samernas utbildningscentrum, Ubmejen universitiähta/Umeå universitet och Álgguogåhtie, och som vi beskrivit i tidigare lägesrapporter, visar att metoden är framgångsrik för att skapa nya talare.  

Mentorprogrammet Sáminuorra skiljer sig från tidigare program eftersom både mentor och lärling i huvudsak är ungdomar och programmet genomförs parallellt på fyra samiska språk (nordsamiska, lulesamiska, umesamiska och sydsamiska). Mentor och lärling träffas regelbundet under sju månader för att samtala och deltar därutöver vid föreläsningar och workshops för att medvetandegöra hinder och möjliga lösningar i processen samt för att tala och få stöd i språkinlärningen. I mentorprogrammet Sáminuorra deltar 23 lärlingar och 19 mentorer. Noomie och Izabel är två av dessa.
 
Izabel Nordlund kommer Luleå, med rötter i Nautijaur i Jokkmokk. Men hon studerar i Uppsala. Hon fick höra talas om programmet via Sáminuorra och såg sin chans.
- Jag såg en chans återta mitt språk. Det har varit jättekul. Nu kan jag presentera mig på lulesamiska och kan lite olika meningar och jag har börjat prata med min mamma lite samiska. Det känns härligt, säger Izabel.
 
Noomie, 29 år boende i Jokkmokk och studerande i Uppsala, såg en chans att bidra till samiskans överlevnad genom att delta i programmet.
- Jag fick språket hemifrån och har även studerat samiska. Jag har också jobbat på olika skolor med lulesamiskan.

Noomie har förberett olika lektioner, läsning, grammatik, samtal med mera, och de har träffats mestadels digitalt cirka två timmar per vecka. Före midsommar ska sista träffen ske för alla deltagare. Sedan är det ett uppehåll i juli men lektionerna fortsätter sedan fram till september då programmet avslutas. 

För att upprätthålla språket hoppas Izabel kunna hålla kontakten med sin nya vän Noomi och hon planerar fortsätta prata med sin mamma och andra släktingar.

Noomie är glad att mentorprogrammet gett henne ett nytt nätverk. I Jokkmokk har hon numera vänner som hon talar samiska med istället som för tidigare svenska.
- Det är ett stort steg.
 
Noomie berömmer Izabel för att ha varit modig sedan första stund. 
- Nu finns inga språkspärrar kvar.

 
MALIN A JUNKKA
 
 

 

Sidan uppdaterad 2021-06-18