Artiklar

Namninsamling mot nedläggning

Södertälje kommun vill lägga ner den finska klassen på Stålhamraskolan till hösten då för få elever söker till utbildningen.

Men förslaget möter hård kritik bland finskspråkiga föräldrar som inte vill att barnen ska tappa sitt språk.
- De har rätt till sin modersmålsundervisning, den tiden de får i veckan är inte tillräckligt för att hålla språket levande", säger föräldern Jenna Laaksonen till SR, P4 Södertälje.

- 18 maj fick vi information om att skolan planerar att lägga ner dessa klasser och placera våra barn i en vanlig klass med utökat modersmål och möjlighet till handledning på finska. Vi hade samråd 24 maj där vi hade många frågor men vi fick inte särskilt många svar. Vi fick inget inflytande så det har inte gått rätt till, inte heller alla stadens sverigefinländare var inbjudna. Idag ska beslut fattas av utbildningsnämnden, dock verkar det största beslutet ligga hos rektorn. 

Utbildningsnämnden säger att det är för få som söker till skolan. 
 
Nu har föräldrarna startat en namninsamling emot detta.
 
Den 17 juni kom uppgifter om att kommunen ger mer pengar till finskspråkiga undervisningen, 300 000 kr. Läs mer!
 
 
MALIN A JUNKKA

 

 

Sidan uppdaterad 2021-06-18