Artiklar

Historisk satsning på nationella minoriteter

Regeringen föreslår en satsning på 90 miljoner kronor för förstärkning av arbetet för nationella minoriteter och de nationella minoritetsspråken.

De föreslagna förstärkningarna utgör den största satsningen på minoritetspolitiken sedan 2010. Förslaget lämnas i budgetpropositionen för 2022.

Satsningen på 90 miljoner kronor ska skapa bättre förutsättningar för genomförandet av politiken för de nationella minoriteterna. Det här en storsatsning på de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken och det förstärker samordningen, utvecklingen och uppföljningen av minoritetspolitiken. Förstärkningen inkluderar medel för att stödja de nationella minoriteternas organisering.

Satsningen på de nationella minoritetsspråken syftar till att bygga upp och utveckla handlingsprogram samt språkcentrum för revitaliseringen av finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.
- Det här är den största satsningen på de nationella minoritetsspråken på över 10 år. Att stärka de nationella minoritetsspråken har varit en mycket tydlig prioritering från min sida. Det är av yttersta vikt att språken ges möjlighet att fortleva och att språkbärarnas möjlighet att återta och använda sina språk stärks, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Regeringen förstärker även bidragsgivning inom kulturpolitiken till nationella minoriteters kultur. Regeringen avser återkomma om fler satsningar i budgetproposition 2022 inom området nationella minoriteter. Detta enligt ett pressmeddelande.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2021-09-15