Artiklar
Arkivbild: Tommy Andersson (barnen på bilden har inget med texten att göra)

Snart öppnar den samiska förskolan i Staare

Den 4 oktober öppnar den samiska förskoleverksamheten i Staare/Östersund. Till att börja med blir det en dag i veckan för de nio barn som ska gå där.

I samråd och dialog med föräldrar har kommunen bestämt att förskolan ska ligga på Frösön, på Lövsta förskola. Där kommer det att finnas en renodlad samisk avdelning som till att börja med håller öppet en dag i veckan.
- På så sätt kan barnen behålla sina ordinarie platser på andra förskolor och föräldrarna behöver bara köra dem hit en gång i veckan. Alla bor inte så nära, säger Anna Rosén, rektor.

Östersunds kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska. Det inne­bär bland annat att den som är same har möjlighet att använda samiska i sin kontakt med kommunen och att har rätt till förskoleverksamhet och äldre­omsorg helt eller väsentlig del på samiska.

Efter semestern blev det klart med anställningarna av två pedagoger, en av dem kan sydsamiska och den andra kan både syd- och nordsamiska. 
- En av dem har erfarenhet från samisk förskola i Snåsa och de har båda varit med och byggt upp samiska miljöer på förskolor. När det gäller språket kommer de att känna av och anpassa efter de nio barnens förmåga, säger Rosén som är mycket nöjd med rekryteringarna. 

Tanken är att förskolan ska växa organiskt och i samråd med föräldrar kan man utöka antalet dagar om önskemål finns. 
- Här ska det samiska vara norm, en plats där man inte ska behöva förklara sig, säger Rosén.

Förskolan kommer att stå på tre ben:

- Språket

- Samiska kulturen

- Samisk gemenskap

Just nu byggs den samiska miljön upp allt eftersom men tanken är att barnen ska vara med och utveckla den. Det kommer att stå en kåta på gården och en inomhus. Maten ska givetvis också vara samisk.
- Vi har också beställt saker som tillverkas just nu, exempelvis knivar och bälten som barnen ska få.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2021-09-21