Artiklar

Fusion – av romer för romer

Den ideella medlemsföreningen Fusion, i Göteborg, bildades 2019. Den leds och styrs av enbart romer och de flesta medlemmarna är romer.

Vissa av föreningens program riktar sig enbart till den egna gruppen. Medan andra vänder sig till alla, oavsett etniska bakgrund, som har behov av Fusions tjänster och som bor i socioekonomiskt utsatta områden.

Fusion har som ambition att ge stöd och vägledning på arbetsmarknaden samt i myndighets- och rättighetsfrågor, både lokalt och regionalt, till människor i olika åldrar samt arbeta för integration i samhället.
- Vår vision är att arbeta för lika rättigheter åt alla, oavsett kultur, kön och etnicitet, säger Lena Kazimirow, verksamhetskoordinator.

Fusion erbjuder praktiskt stöd inom många områden, exempelvis hjälp med att författa cv och personliga brev vid jobbansökningar, informera om rättighetsfrågor samt anordna föreläsningar och studiebesök.

En av de viktigaste aktiviteterna är att skapa arbetsmöjligheter. Det sker genom projekt och aktiviteter i den egna verksamheten där deltagare antingen arvoderas, får en anställning, arbetar som volontärer eller involveras efter behov eller kompetens inom ett aktuellt ämne.
- Det kan exempelvis vara som sakkunnig inom rättighetsfrågor, som föreläsare i olika ämnen eller att ungdomar involveras i projekt som de handleder. Målet är att deltagarna ska skaffa sig referenser för framtida arbete eller intresse för utbildning, förklarar Lena Kazimirow.

En del av Fusions projekt är enbart riktat mot romer. Språkträning i studiecirklar är ämnade för dem över 60 år. Projektet ”Språket går vidare” har beviljats stöd från Isof för att främja det romska språket (för barn) med digitala mötestillfällen under detta år. Det finns också jämställdhetsprojekt där deltagarna provar på att byta könsroller.

Bland projekt som är öppna för alla finns exempelvis övergripande stöd och vägledning i arbetes- och studiesökande, arbetsträning samt aktiviteter för barn. Matlagningskurser riktade till unga i 16–30-årsåldern ska resultera till uppmuntran till egenförsörjning. En del ungdomar har fattat intresse för media och vidareutbildar sig inom detta område. Fusion är också en mötesplats för seniorer med aktiviteter av olika slag - sy, måla, pyssla etc - allt för att förebygga isolering, vilket har varit viktigt under pandemin, och höja livskvalitén.
- Genom aktiviteterna vill vi skapa motivation till att öppna eget eller söka arbete inom olika yrken. På detta vis får medlemmarna en liten ”inkomst”. Målet är att antalet arbetsträningar successivt ska höjas vid varje årsskifte så att fler arbetsmöjligheter skapas.

Arbetet utvärderas kontinuerligt genom workshops, diskussionsgrupper och utvärderingsformulär. Fusion ser rent konkret hur många som har fått arbete eller påbörjat utbildningar. Resultaten visar också att antalet medlemmar i Fusion har ökat med åtta procent år 2020 och med 15 procent detta år. Ett 25-tal personer har fått prova - på - arbeten genom Fusions verksamhetsprojekt eller fått arbete hos andra aktörer.

Föreningen har satt högtflygande mål för verksamheten. Man vill bland annat arbeta med påverkansarbete genom föreläsningar och workshops kring rättighetsfrågor. Ett 80-tal personer har fått kunskap om rättigheter och skyldigheter som de inte haft tidigare.
- Det bidrar till att människor känner till sina rättigheter och på så sätt skapar egenmakt. Målet är att medlemmarna ska kunna ”försvara” sig i samhället och undvika diskriminerande och rasistiska påhopp, säger Lena Kazimirow.

Flera av Fusions projekt strävar efter att förebygga rasism. Olof Palmes Minnesfond har beviljat medel för en studieresa till koncentrationsläger där resans syfte är att motverka antiziganism.
- Och vi har ett jämställdhetsprojekt för att främja unga, romska tjejers rättigheter inom den romska kulturen och samhället, säger Lena Kazimirow.

JOHN GRADOWSKI

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2021-09-23