Artiklar

Remember – ReAct - Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen

Judiska Centralrådet rosar svenska åtaganden mot antisemitism inför högnivåforumet i Malmö.

I samband internationella högnivåforumet Remember ReAct i Malmö den 13 oktober ska varje deltagarland presentera konkreta åtaganden i för hågkomsten av Förintelsen och kampen mot antisemitism. Den svenska regeringen har presenterat ett paket med åtaganden som omfattar satsningar på totalt 95 miljoner kronor för hågkomst av Förintelsen och kampen mot antisemitism, antiziganism och andra former av rasism.  (läs mer här)

En del satsningar är kända sedan tidigare, såsom inrättandet av ett Förintelsemuseum för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen. Likaså har man redan tidigare aviserat inrättandet av språkcentrum för jiddisch respektive romani Chib för att stärka och revitalisera minoritetsspråken.
- De svenska åtagandena är bra och vi hoppas att fler länder gör liknande åtaganden, säger Aron Verständig, ordförande för Judiska centralrådet och Judiska församlingen i Stockholm.

- Det är bra att man avkräver åtaganden från deltagarländerna. Jag tror inte att detta löser alla problem med antisemitism i världen. Men det sätter fokus på problem och får länder och organisationer att förbinda sig till att göra något åt det.

Aron Verständig välkomnar särskilt Förintelsemuseet och satsningar på motverkande av antisemitism och stärkta säkerhetsbidrag till religiösa samfund. Men han är också imponerad att den svenska regeringen vill ta fram en strategi för att stärka judiskt liv i Sverige.
- Det här är en aspekt som ofta faller bort när vi bara pratar säkerhet och kamp mot antisemitism. Det judiska är ju positivt och inte bara något som är förknippat med Förintelsen. Det är viktigt att ha en strategi för att stärka och bejaka judiskt liv.

Många svenska judar känner en glädje och stolthet att Sverige tar på sig ledartröjan och engagerar sig i dessa frågor, menar Aron Verständig.
- Men det är klart att det finns en del som känner en misstänksamhet mot regeringen, som man tycker har varit senfärdig i att stävja antisemitism.

Vad hoppas du ska komma ut ur konferensen för svensk del?

- Det är ingen som tvingat den svenska regeringen att göra det här. Man har självmant valt att driva detta.  Jag hoppas att från regeringen och inte minst värdstaden Malmö, kan skapa något positivt av detta. Malmö har både blivit en tråkig symbol för modern antisemitism, men staden har samtidigt tagit sig an denna utmaning rakt på och driver idag ett viktigt arbete i samarbete med Judiska församlingen. Konferensen kan skapa en massa energi och uppmärksamhet kring dessa frågor för staden som långt överstiger den irritation som en del Malmöbor kan känna över att delar av staden kommer att avspärrad, säger Aron Verständig.

Han hoppas också att konferensen också kan ge Sverige en massa energi lagom till att man tar över ordförandeskapet för IHRA- International Holocaust Remembrance Alliance i mars nästa år.
- Jag hoppas att Sverige kan vara drivande i det arbetet att se till att åtagandena vid Malmöforum följs upp, säger Aron Verständig.

Minoritet.se har sökt representanter för romska organisationer för kommentarer. De väljer att avvakta med uttalanden, då man anser att regeringen först tydligt borde inkludera folkmordet på romer i begreppet Förintelsen.

Vid forumet kommer samtliga deltagare presentera sina konkreta åtaganden för att stärka arbetet för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, antiziganism och andra former av rasism.


FREDRIK SIERADZKI

Sidan uppdaterad 2021-10-26