Artiklar

Malmö vill öppna romskt bibliotek

För att ytterligare stärka och tillgodose den nationella minoriteten romers mänskliga rättigheter och dess språkliga och kulturella rättigheter vill Malmö stad öppna ett romskt bibliotek - landets första. 

Det romska biblioteket kommer vara en del av Malmö stadsbiblioteks verksamhet och planeras öppna 2022. I dag finns det inte något specifikt romskt bibliotek i Sverige. Detta enligt ett pressutskick från Malmö stad.
- I Malmö går vi mot strömmen och satsar på biblioteksverksamheten eftersom vi vet att den har stor betydelse för att främja läsandet, särskilt bland barn och unga, och det demokratiska samhället. Jag är stolt över att vi planerar öppna landets första romska bibliotek, det är en unik möjlighet att verka för romers rättigheter och bidra till ökad kunskap om romsk kultur och historia, säger Frida Trollmyr (S), kommunalråd med ansvar för kultur och fritid.

Förutom litteratur på olika romska dialekter kommer biblioteket innehålla litteratur som är skriven av romer, och införskaffande av litteratur kommer att ske i samklang med den romska gruppen. Det kommer också att finnas litteratur på svenska om den romska kulturen för att skapa större förståelse och väcka nyfikenhet.

Programverksamhet och arrangemang kommer att ske på samma sätt som andra bibliotek i Malmö, men med berättelser, filmer och annat på Romani chib. Biblioteket ska också upplysa om antiziganism och Förintelsen av romer, enligt pressmeddelandet.
- Det gör mig glad och stolt att Sveriges första romska bibliotek ska öppna just i Malmö. Biblioteket stärker den nationella minoriteten romers rättigheter och det kommer även stärka majoritetssamhällets kunskap om romsk kultur, säger Ewa Bertz (L), kommunalråd för demokrati och mänskliga rättigheter.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2021-10-18