Artiklar
Text på jiddisch. Illustration från Skolverkets hemsida, tema modersmål.

Lärarbrist hotar framtiden för jiddisch

Sverige släpar efter vad gäller möjligheten att erbjuda jiddischundervisning i skolan. Och det finns en skriande okunskap bland skolledare och kommuner om vilka rättigheter som gäller. 

Det framkom tydligt vid en paneldiskussion på jiddischseminariet i augusti om hur vi främjar jiddisch i Sverige. Diskussionen leddes av Willy Silberstein.
- Löses inte detta, så kommer flera av de nationella minoritetsspråken inte att vara levande språk om några decennier, konstaterade Martin Lind  generaldirektör på Institutet för språk och folkminnen (Isof).

Det rapporterar Jiddsichförbundet på sin hemsida. (länk)

Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, blev bekymrad över Saras berättelse
 - Skolorna måste bli bättre på att informera om minoritetsspråk. De borde aktivt erbjuda föräldrar undervisning i sitt minoritetsspråk sade han. Vi på Skolverket måste bli bättre att informera skolorna om vad som gäller och ge skolorna paket som de kan erbjuda föräldrarna.

Jiddischförbundets ordförande Eva Fried var starkt kritisk till hur man släpat efter med en utbildning av jiddischlärare i Sverige.
- Det finns bara en enda legitimerad lärare i jiddisch i dag i Sverige. Man har inte insett möjligheterna att agera tidigare.

Läs hela artikeln här!

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2021-10-15