Artiklar

Fjällängsskolan uppmärksammar Samiska språkveckan

Klass ett och två på Fjällängsskolan i Östersund har under veckan fått lära sig mer om samiska och samer. Fritidspedagogen Jörgen Pettersson ville uppmärksamma detta under Samiska språkveckan.

 

För tredje året i rad uppmärksammar Sametingen i Sverige, Norge och Finland de samiska språken genom en språkvecka som genomförs vecka 43 den 25-31 oktober 2021. 

Syftet med den samiska språkveckan är att lyfta de samiska språkens status, och öka kunskapen om samiska språk och kultur i hela samhället. Just den här veckan är tanken att de samiska språken ska höras och dyka upp här och där.

På Fjällängsskolan, som är en F-6 skola, har man bland annat under veckan satt upp ett 15-tal skyltar på de olika samiska varieteterna för att eleverna ska få bekanta sig med samiskan. 

Hur kom du på idén?

- Jag fick väl information om Samiska språkveckan i Facebook-flödet, säger Jörgen Pettersson.

Tidigare har skolan uppmärksammat den samiska nationaldagen i februari så en del av det som man talat om under språkveckan var bekant för barnen. 
- Det ingår ju i vårt uppdrag som lärare och pedagoger att uppmärksamma detta, påtalar Jörgen som själv har samisk bakgrund.

- Min morfar var skogssame och jag har kusiner inom renskötseln. Tyvärr är det en sorg att jag inte fått umesamiskan med mig. Men morfar vägrade lära barnen samiska. Det var ju det svenska samhället som mer eller mindre tvingade samerna att prata svenska.

Ett annat samiskt inslag på Fjällängsskolan under veckan har varit när Jörgen bakade gahkku, ett samiskt tunnbröd, över öppen eld.
- Jag hade förberett mig noga, säger han.

Barnen har också fått se filmen Samer och under fredagen hade eleverna dans-stopp med både samiska och svenska låtar på skolgården.
- Vi har också pratat om svårigheterna att vara renskötare med rovdjur och vindkraft och allt.

Enligt Jörgen har barnen tyckt det varit väldigt intressant och roligt. 
- Barn har inga fördomar. Det här är jätteviktigt att ta upp och det skapar en förståelse för varandra. Det finns en historia med så mycket hat och elände.

Samiska språkveckan är ett gemensamt frivilligt arbete för att synliggöra och öka kunskapen om de samiska språken i hela samhället. Privata och offentliga institutioner, företag, organisationer och andra aktörer uppmanas att synliggöra samiska språk just denna vecka. 

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2021-10-29