Artiklar
Tuula Ajanki, VD för Tornedalsrådet.

"Pandemin gav oss en chans att lyfta hur unikt Tornedalen är"

Tornedalsrådets VD Tuula Ajanki leder Tornedalsrådet under parollen Som om gränsen inte fanns med utgångspunkt i Haparanda med ett bevakningsområde som sträcker sig norrut genom Sverige, Finland och Norge.

Coronapandemin som närmar sig sitt andra år 2021 visade sig vara en gåva för samarbetsorganisationen som använt läget som en hävstång för ökad dialog mellan myndigheter i medlemskommunernas länder.
- Kultur och tradition förenar sig i våra medlemskommuner. Tornedalsrådets uppdrag är bland annat att återskapa den samverkan inom besöksnäring och kultur som skadats under pandemin säger Tuula Ajanki VD vid Tornedalsrådet.

Tornedalsrådet är en samarbetsorganisation som verkar främjande för Tornedalskommunerna i Sverige och Finland samt de kommuner i Norge som delar kultur och språk, samt i förekommande fall gräns till någon av Tornedalskommunerna i Finland och Sverige. Huvudkontoret finns i Haparanda och därifrån strålar verksamhetens samarbeten och projekt norrut över ett förhållandevis stort territorium som utgör verksamhetens bevakningsområde.

Tuula Ajanki är VD på Tornedalsrådet sedan juni år 2019. Hon jobbar vanligtvis i ”gula huset” i centrala Haparanda där hon delar lokal med entreprenörer och representanter från offentlig sektor. Minoritet.se möter henne via ett digitalt mötesverktyg en söndag när hon är på besök i Ylitornio i Finland där hon vuxit upp. Hunden Kiira gör sig både hörd och sedd under samtalet som verkligen visar på en eldsjäls engagemang genom Tuula. Väl förberedd på frågorna inför mötet vandrar vi genom Tornedalsrådets verksamhets fyra huvudsakliga områden. Samtalets innehåll förflyttar sig mellan hårda och mjuka värden genomgående med stor respekt för människor och kultur.
- Pandemin fungerade på ett sätt som en fördel för att visa på hur viktig samverkan över gränsen är, speciellt här i Tornedalen säger Tuula.

När pandemin bröt ut i mars år 2020 fortsatte Tuula jobba på plats på sitt kontor i Sverige. Detta innebar att hon varje dag fick passera gränsen från Finland till Sverige och fick rent praktiskt erfara betydelsen av den gränspolitik som fördes och förs i samband med pandemin och hur alla svängningar i råd, restriktioner och rekommendationer med tillhörande förändringar påverkat, inte bara henne, men hennes kollegor och samarbetspartner i Sverige, Finland och Norge.

Plötsligt fick medborgarskapet en betydelse även i Tornedalen och blev avgörande för att få färdas mellan Sverige och Finland i höjd med tvillingstäderna Haparanda och finska Torneå. Tuula fortsätter.
- Pandemin gav oss också en chans att lyfta hur unikt Tornedalen är – bara en sån sak att vi i Tornedalen har familjemedlemmar på vardera sida gränsen är unikt.

Detta var en av flera saker som Tornedalsrådet fick belysa i deras kontakter med de svenska myndigheterna inför att svenska regeringen skulle fatta beslut som skulle kunna beröra personerna och företagen på båda sidor landsgränsen i Tornedalen. På det sättet har pandemin tydligare visat på Tornedalsrådets samverkande roll.


” Tornedalsrådet – Som om gränsen inte fanns”, är den slogan som möter besökarna på rådets hemsida. En hemsida som är under uppdatering. Den nuvarande sidan uppges inte ge rättvisa på den bredd av verksamhet som förekommer inom Tornedalsråden, de projekt som initierats och de samarbeten som pågår. Förhoppningen är att den nya sidan ska erbjuda en högre transparens och informationsgrad i övrigt. Faktumet kvarstår, Tornedalskommunerna och de kommuner i Norge som ingår i Tornedalsrådet har gränslösheten gemensamt. Där staterna har satt upp gränser kurerar rådets verksamhet sedan lämpliga åtgärder så anpassade efter folken och deras förutsättningar som möjligt.

Skillnaden mellan hur Sverige och Finland hanterat pandemin i försök att kontrollera smittspridningen av covid-19 är dock påtaglig och detta är något som Tornedalsrådet vill råda bot på nu och framöver.
- Det är viktigt med dialog mellan myndigheter, den har hjälpt och kommer att hjälpa oss inför något liknande pandemi även i framtiden säger Tuula och fortsätter.

- Sverige har varit bättre än Finland på att, via länsstyrelsens insatser, ta reda på hur gränskommunerna påverkas inför beslut under pandemin.

- Vi satt i samma bil, säger Tuula när hon berättar om den maktstruktur som medborgarskapen bildade i mikromiljön i samåkningsbilen där ett antal av kollegorna var svenska medborgare boende i Finland med arbete, såsom Tuula, i Sverige.

Aldrig tidigare, i modern tid, har medborgarskapet haft sådan betydelse som under coronapandemin baserat på de förhållningsregler och lagar som beslutsfattarna, särskilt i Finland, tagit fram. Det kan konstateras att covid-19 inte diskriminerar baserat på nationstillhörighet, men nu satt de där. Tuula och hennes kollegor, på ett sätt beroende av att ha ett finskt medborgarskap för att inte riskera att bli kvar i Sverige på väg hem från jobbet. 

Tuula berättar att Tornedalsrådet under pandemin fört dialog med gränsbevakningen för att ge inspel från rådets unika perspektiv och vill särskilt lyfta hur det missriktats frustration mot gränsbevakningen. Det är en viktig distinktion att det är ett regeringsbeslut som de hos gränsbevakningen som myndighet har fått att förhålla sig till, och agera efter. Detta är också ett exempel på den inre, lokala dialog som Tornedalsrådet som organisation för med myndigheter på ömse sida gränserna. Efter ihärdiga inspel till Finland via olika instanser har till slut Tornedalsrådets position stärkts och organisationen har blivit Finska inrikesministeriets kontakt för samråd inför beslut. Tornedalsrådets funktion att bevaka de frågor som rör Tornedalen och medlemskommunerna har därmed stärkts. Något som kansliet också hoppas på att göra.

Verksamheten expanderar med de engagemang som verksamheten har och i närtid kommer rekrytering efter en projektledare och en kulturkoordinator avslutas. Om allt går enligt planerna kommer kansliet stärkas med nya medarbetare i januari år 2022. Rådet har haft många sökande till tjänsterna och det är inte bara personer som bor i medlemskommunerna som visat intresse.
- Vi har fått in många bra ansökningar med kompetenta sökande från olika håll i Norden såsom Oslo och Göteborg till exempel, återger Tuula.

Verksamheten som de nya rekryterna kommer bidra till kommer fokusera på fri rörlighet och stärka de befintliga dialogerna. Ett Interreg Aurora-projekt för gränsöverskridande samverkan är under framtagande. Utöver detta arbetar verksamheten aktivt med att meänkieli ska bli vanligare igen.

Det gynnar helt klart relationen mellan länderna och möjliggör en ökad grad av samarbete, speciellt då meänkieli och den dialekt av finska som talas i Tornedalsområdet påminner mycket om kvääni som talas i olika delar av Norge.

Tornedalsrådet arrangerade under sommaren 2021 ett kulturseminarium som hölls digitalt där bland annat behovet av auktoriserade översättare behandlades bland kultur och tradition. Tuula avslöjar en framtidsdröm om att utveckla och tillgängliggöra utbildningar på högre nivå för att ungdomarna i Tornedalen inte ska behöva flytta för att studera – de digitala förutsättningarna finns för att åstadkomma detta menar hon. Det skulle också vara intressant att se även delar av grundskolan i gränsöverskridande format framöver.
- Vi vill få ungdomar att vara stolta över Tornedalen avslutar Tuula Ajanki, VD för Tornedalsrådet.

LINNEA HUHTA

Sidan uppdaterad 2021-12-20