Artiklar

Klart med språkcentrum till Övertorneå

Redan för ett par år sedan var Övertorneå intressant för Isof, Institutet för språk- och folkminnen, som placeringsort för ett språkcentrum för meänkieli.

- Vi tog det till oss och med en konsult tog vi fram en idé om ett språkcentrum, säger Börje Rytiniemi, ordförande i Barn och utbildningsnämnden, som nu kan glädjas åt Isofs beslut om Övertorneå som placeringsort för ett språkcentrum.

 
2018 fick Isof i uppdrag
från regeringen att utreda om ett minoritetsspråkscentrum, för att stärka minoritetsspråken.
– I kommunen har vi genom Barn- och utbildningsnämnden arbetat målmedvetet med minoritetsspråk och med att utreda på vilket sätt vi kan möta behoven för ett minoritetsspråkcentrum, säger Börje Rytineimi.

I sin slutredovisning för regeringen, i slutet av 2019, föreslog Isof Övertorneå som en ort där en huvudavdelning för ett språkcentrum ska vara beläget, samt att en del av verksamheten ska finnas i Kiruna.
– Vi har arbetat aktivt under hela processen och inbjöd Martin Sundin, generaldirektör och myndighetschef på Isof att besöka Övertorneå. STR-T, Meänmaa och andra intressenter, fick redogöra för sitt arbete och engagemang kring kulturen och språken. Vi har under tiden även haft kontakt med riksdagsmannen från Tornedalen, Linda Modig och Ida Karkiainen, som båda varit intresserade av att se ett språkcentrum i Övertorneå, säger Börje Rytiniemi.

I Övertorneå finns en politisk samsyn och en stark vilja för ett språkcenter, här har kommunstyrelsen arbetat hand i hand med Barn- och utbildningsnämnden. Även i en remissrunda från Isof förordade Haparanda och Luleå kommuner, Övertorneå som ett centrum för meänkieli.

När så Martin Sundin innan jul meddelade att Isof tillsammans med berörda organisationer och språkbärare började planera och organisera språkcentret i Övertorneå var det ingen stor överraskning.
 – Det viktiga nu är att språkbärarna ska kunna börja återta språket och känna sig bekväma i sin kultur. Blir man bekväm i sin kultur blir man bekväm i sitt språk, sin identitet och sin tillhörighet.

Isof ska utveckla ett handlingsprogram allt enligt regeringsuppdraget. I Övertorneå finns lokalerna centralt belägna inom Nordkalottens kultur- och forskningscentrum och dess lokaler på Tornedalens folkhögskola.
– Arbetet ska komma igång 2022 och regeringen har totalt satsat 90 miljoner för att få igång olika språkcenter för minoritetsspråken finska, jiddisch, romani och meänkieli. Enligt utredningen ska språkcentret ge vid handen tre till fyra tjänster i Övertorneå.

– Dessutom blir det en till två tjänster i ett resursbibliotek för meänkieli, berättar Börje Rytiniemi.

– Vårt kommunalråd Tomas Mörtberg har från första början varit oerhört engagerad och lagt sin själ och sitt hjärta i det här arbetet. Från kommunens sida är vi oerhört glada över beslutet och nu ser vi fram emot att få sätta spaden i jorden, säger Börje Rytiniemi.
 
HASSE STENUDD
Sidan uppdaterad 2022-03-25