Artiklar

Finlandsinstitutet har fått ungdomsbibliotekarie

Finlandsinstitutet i Stockholm har nyligen tillsatt Linda Åkerlund som tvåspråkig barn- och ungdomsbibliotekarie. Innehållet i hennes verksamhet är rätt fritt, så hon tar gärna emot just dina önskemål!

 

- Jag fokuserar naturligtvis på målgruppen barn och unga. I mitt jobb med resursbiblioteket stöder jag folkbibliotek, skolor och daghem genom att till exempel ge boktips och producera material till verkstäder de själva kan hålla i, samt att ordna olika evenemang (både digitalt och på plats). Jag kan även hjälpa sverigefinska föreningar och enskilda personer med litteraturfrågor, säger Linda Åkerlund.

Finlandsinstitutets bibliotek är Sveriges enda finskspråkiga bibliotek och ett av Stockholms äldsta bibliotek, grundat 1894. Sedan 2021 är det ett resursbibliotek för det finska språket med ett nationellt uppdrag att stötta landets folkbibliotek i deras finskspråkiga arbete. Biblioteket är en del av Finlandsinstitutets verksamhet och har en unik samling av finsk, finlandssvensk, meänkieli och sverigefinsk litteratur.

I första hand önskar Linda Åkerlund ett nära samarbete och en dialog med landets folkbibliotek, sverigefinska skolor och förskolor eftersom de arbetar på fältet och bäst känner barnen, deras intressen, behov och önskemål.

Just nu arbetar hon med Boklistan, som Finlandsinstitutets bibliotek gör för både vuxen- och barn- och ungdomslitteratur.
- Jag jobbar med barn- och ungdomslistan. Höstens listor är lite försenade, men de kommer ut snart!

Dessutom håller hon på med material till en diktskattjakt för 6–8-åringar, där barnen bekantar sig med dikter och sedan får de själva skriva dikter.
- Man får materialet från och med april genom att be om den av mig.

Dessutom hittar Linda Åkerlund böcker till läsecirklar. Det finns böcker för olika åldersgrupper, åtta per titel. Mer information kommer då böckerna är klara att användas.
- Jag ska också börja sätta ihop känslokassar för daghemsgrupper. Tanken är att en kasse innehåller böcker om en viss känsla, som grupperna sedan läser och diskuterar. Den här verksamheten kommer att vara tillgänglig inom Stockholms län via det transportnätverket som redan finns mellan oss och folkbiblioteken. Det kommer mer information om saken då kassarna är klara.

Linda Åkerlund har en bred erfarenhet av arbete med barn och unga, främst som simlärare och på bibliotek i Finland. Hon har också jobbat på finska daghem och skolor. På bibliotek har hon arbetat olika uppgifter: barn- och ungdomsverksamhet, sociala medier, hemsidor, bokbussen, evenemang, med mera.
- Vad gäller min bakgrund utanför jobbet är jag finlandssvensk och jag lärde mig finska redan innan skolan då jag lekte med mina finsktalande kusiner som barn. Jag har spelat amatörteater och sjungit i kör. Jag var utbytesstudent i Sverige för ungefär tio år sedan och är väldigt glad att jag fått en möjlighet att flytta tillbaka.

Linda Åkerlund har en rad stora utmaningar att ta sig an. En är att hon ska tänka på tre geografiska områden: Stockholm, Stockholms län och hela Sverige. Det beror dels på att Finlandsinstitutet har olika finansiärer, som alla har lite olika krav. En annan orsak är att hon måste kunna testa material och metoder i verkligheten för att se vad som fungerar och för att kunna stöda dem som sedan själva ska hålla i trådarna.
- En annan utmaning är att nå ut och få kontakt. Det här med resursbibliotek är rätt flummigt för många, om de ens vet om att det finns. Jag uppmuntrar att man tar kontakt med mig om det är något man funderar på. Jag känner mig lite tjatig, men jag vill verkligen uppmuntra till att ta kontakt med mig! Jag vill veta vad som önskas så att jag kan fylla de behov som finns. Man når mig per e-post på linda.akerlund@finlandsinstitutet.se eller telefon 073 674 7879. Jag ser fram emot många fina samarbeten med olika aktörer! 

Och: Finlandsinstitutets bibliotek är öppet för alla. Man behöver inte kunna finska eller vara sverigefinsk för att besöka biblioteket. Även om personalen till största delen har finska som modersmålet kan alla svenska.
- Vi har en hel del litteratur också på svenska. Vi fokuserar inte bara på finskspråkig litteratur, utan också på att göra finländsk litteratur tillgänglig för intresserade.

JOHN GRADOWSKI

Fotnot: Finlandsinstitutet i Stockholm är ett av 17 finländska kultur- och vetenskapsinstitut i världen som sprider samtida finländsk kultur, främjar kultur- och forskningsutbyte samt väcker både den breda publikens och forskningsvärldens intresse för finländsk samtidsdebatt, historia, politik och ekonomi.

 

 

Sidan uppdaterad 2022-04-01