Artiklar

Nu ska de ungas bild av Tornedalen visas på festival

Filmprojektet Meän ääni har pågått sedan juni år 2020 och engagerat runt 50 ungdomar. Sommaren 2023 är projekttiden slut, redan nu planeras fortsättningen.

En fortsättning som de unga deltagarna själva får sätta stor prägel på. Det fortsatta arbetet ämnar såsom tidigare till att lyfta unga röster från Tornedalen, en plats som media och beslutsfattare inte alltid har så lätt att placera på kartan.
- Det känns bra att vara på rätt sida polcirkeln, säger projektledare Viktor Krutrök när han ringer upp minoritet.se från bilen medan han förflyttar sig från Kiruna till Vittangi efter ambulerande videomöte.

Meän äänis nu aktiva filmskapargrupp från Övertorneå förbereder sig för att resa till Stockholm för att delta på Sveriges Kortfilmsfestival. De tävlar i klassen minutfilm.
- Vad dem än skapar, så är det ungas bild av Tornedalen. Krutrök fortsätter.

- Allas röster är viktiga för att en plats ska utvecklas och vara levande.

Antalet deltagande har ökat sedan projektstarten och förhoppningen är bortom projekt-formuleringarnas mål att de som är med i projektet ska känna att deltagandet varit värdefullt.

Syftet med projektet är att lägga grunden på hur man tillvaratar ungas berättande och att det finns en medvetenhet dels bland unga att deras röster är värdefulla rent kreativt men också utvecklingsmässigt. Därför finns viljan att genom projektet skapa en trygg miljö för deltagarna att uttrycka sig och organisera sig – om de vill. Allt deltagande sker ideellt från ungdomarnas sida och för detta hyses också en stor respekt.
- Våra filmskapare har gjort allt själva, castat (reds.anm. rollsatt), filmat, redigerat, ljudlagt – allt, tagit initiativ till att tävla i kortfilmsfestivalen och skickat in sitt bidrag.

Den omkringliggande administrationen och vägledning vid behov är vad ledarskapet fokuserar på. Övertorneå-deltagarnas tävlings-film är en actionfilm som heter ”Den okända” och tävlar bland 60 andra bidrag från hela landet om att röstas fram som årets minutfilm av publik och juryn på plats i Stockholm. Krutrök uttrycker sin stolthet och det stora engagemanget att följa deltagarnas utveckling som filmskapare och på personligt plan.
- Vi har lagt upp en plan för Stockholmsvistelsen och våra filmskapare kommer intervjua stockholmarna för att se om de kan placera Övertorneå på karta bland annat.

Projektledare Krutrök delger att det förekommit diskussioner om filmerna som gjort i projektet ska textas till meänkieli. Framför allt är projektet ett för unga i Tornedalen, att visa på möjligheten att dela med sig av sitt perspektiv på det sätt en är bekväm att uttrycka den rösten på. Projektledarna är med och stöttar om viljan finns att göra något särskilt, exempelvis på meänkieli.
- Men, säger han, lika självklart som det är att svensk film kan översättas till meänkieli.

Efter den initiala projektperiodens slut år 2023 finns tankar och en plan för hur projektet ska överleva. Grundtanken är att det ska skapas kommunala filmföreningar eller regionala filmföreningar som fortsätter i projektets anda. Det kan uppstå en ny organisation eller en studiecirkel, det folkbildande perspektivet ska genomgående följa med i den fortsättning som formas. Den avgörande faktorn för hur det fortsätter ligger i ungdomarnas tankar om framtiden. Under tiden som gått har medvetna kontakter etablerats med kommuner, Filmpool Nord, Met Nuoret, Svenska Tornedalingarnas Riksförbund – Tornionlaaksolaiset (STR-T) och kommunerna i Tornedalsområdet. Strategiskt ska detta förenkla för de som vill fortsätta med filmskapandet i Meän äänis anda efter projekttiden.

Det har under tiden visat sig möjligt att testa sin idé även mot lokala företag som ställt upp och sponsrat, vilket leder till att påvisa hur det är möjligt att samarbete mellan sektorer och att det också på ett sätt finns en plats för filmskapande i Tornedalen nu och i framtiden.

Gällivare, Övertorneå, Kiruna, Haparanda och Pajala har tillsammans bidragit med omkring 50 deltagare så här långt och fler kan tillkomma. Projektet leds på deltagarnas villkor med stor förståelse för att deltagande kanske är möjligt en stund, pauser är tillåtna och alla är alltid välkomna tillbaka. Det är en genomgående röd tråd som framgår tydligt både via projektets hemsida meanaani.se och i samtal med engagerade. Det är de unga som ska stärkas, de får stöd baserat på vad de vill göra – ingenting serveras, utan drivet kommer och omsätts av målgruppen själv.

Krutrök berättar om när en av grupperna ville göra en talkshow, de planerade genomförandet och väl när de skulle filma insåg de att ingen ville vara programledare. Det behövs en programledare konstaterade de, för det har ju bjudits in gäster och började bli dags för inspelning.
- Deras lösning var att ha med en handdocka som fick vara programledare och vara reporter.

En lösning som verkligen växte fram ur skarpt läge. En kreativ lösning bland många roliga idéer.
- Mitt och vårt jobb är att skapa förutsättningar för deltagarna och ge de förtroende. Det är inte hela världen om det blir fel – man måste få utrymme att pröva och misslyckas, avslutar projektledare Viktor Krutrök.

Alla filmer finns på hemsidan play.meanaani.se. De filmer som finns där är gjorda av de som varit eller är aktiva inom projektet nu. Under sommaren år 2021 kunde Pajala- och Kirunadeltagarna feriearbeta med att göra film, resultatet från det sommarjobbet finns också på webben. Läs mer om projektet på meanaani.se.

LINNEA HUHTA

Sidan uppdaterad 2022-04-01