Artiklar
Den romska flaggan. Foto: Anna Von Brömsen

Lansering av EU-rapport om romer - anmäl dig här!

År 2020 släppte FRA en rapport om den romska minoritetens sociala situation och erfarenheter av diskriminering i sex länder. Nu ska FRA i nära samarbete med det romska civilsamhället lansera rapporten i Sverige. 

En inbjudan gått ut till till regionala presentationer och diskussioner om Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) rapport ”Roma and Travellers in six Countries” avseende den romska minoritetens, med flera, sociala situation och erfarenheter av diskriminering i Sverige och fem andra europeiska länder.

Rapporten (från de sex länderna Belgien, Frankrike, Irland, Nederländerna, Sverige och Storbritannien) är baserad på totalt 4 659 intervjuer varav 404 i Sverige.

Raoul Wallenberg-institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt har fått i uppdrag av FRA att i nära samarbete med det romska civilsamhället lansera rapporten i Sverige. Detta sker genom regionala möten i Malmö, Göteborg, Linköping, och Uppsala samt en nationell lansering i Stockholm den 8 juni.

Syftet med lanseringen är att presentera rapporten och mot bakgrund av EU:s ramverk för romsk jämlikhet, inkludering och delaktighet samt den svenska strategin för romsk inkludering skapa dialoger kring romers rättigheter i Sverige.

Slutsatserna från samtliga regionala möten, med synpunkter från det lokala civilsamhället, kommer att presenteras vid den nationella lanseringen i Stockholm.

Plats och datum för de regionala mötena, vilka anordnas i samarbete med respektive länsstyrelse:

Den 24 maj i Linköping kl. 13.00-17.00

Den 25 maj i Malmö kl. 12.30-16.30

Den 31 maj i Uppsala kl. 13.00-17.00

Den 3 juni i Göteborg kl. 09.00-13.00

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2022-05-13