Artiklar

Största utmaningen: Hitta journalister som kan samiska


Oððasat är ett samiskt nyhetsprogram som samproduceras av SVT, NRK, Norges public service radio och tv samt Yle, Finlands public servicebolag. 

Den nordiska samproduktionen är naturlig eftersom Sápmi, det område som omfattar samernas historiska bosättningsområden, bland annat inkluderar de norra delarna Sverige, Norge, Finland.

Oððasat startades 2001 av NRK som ett samnordiskt nyhetsprogram för att belysa frågor som berör den samiska befolkningen i de tre nordiska länderna. Redaktionerna i Karasjok, Norge, i Enare, Finland och i Kiruna, Sverige arbetade till en början gemensamt. Oððasats studio finns i Norge, men de olika redaktionernas inslag blandas i sändningen som visas på SVT, NRK och Yle.

Med tiden har redaktionerna blivit alltmer självständiga och samband med pandemin tvingades redaktionerna att bli än mer oberoende då man inte längre kunde resa mellan länderna.

Enligt Linda Hermansson, tillförordnad redaktionschef i Kiruna, arbetar dessutom redaktionerna i de olika länderna med att belysa lite skilda frågor. Den specifika situationen för den samiska befolkningen i Sverige, Norge och Finland beror också på varje lands regering och politik.

Till en början var Oððasat och sameradion en och samma redaktion. Redaktionerna är idag separata, men samarbetar fortfarande dagligen. Samarbetet mellan de samiska redaktionerna på SVT och SR är unikt, inte många redaktioner från SVT och SR samarbetar dagligen.

Nyhetsinslagen på Oððasat textas på norska, svenska eller finska beroende var inslaget sänds. Till skillnad från de flesta andra nordiska nyhetsprogram använder man sig av dubbning av intervjuer på andra språk än samiska.

Redaktionen har ett femtontal anställda, bland annat reportrar, översättare, bildproducenter, klippare och ljudtekniker. Att redaktionen huvudsakligen består av personal som har samisk kompetens är oerhört viktigt. Anna-Karin Niia, reporter på Oððasat, själv med samisk bakgrund, lyfter särskilt vikten av att de som arbetar på redaktionen kan samiska och förstår samisk kultur.

Sedan drygt ett år tillbaka har redaktionens uppgift utökats till att även omfatta en egen webbsida och 15 minuter från Sápmi, ett fördjupande nyhetsprogram som sänds i nio delar på våren och nio delar på hösten.

Målgruppen för samtliga satsningar är samer runt om i världen men särskilt samer som bor i Sverige, Norge och Finland. Vissa inslag skapas för majoritetssamhället, för att utbilda majoritetsbefolkningen och synliggöra samiska frågor i samhället i stort.

Oððasat, 15 minuter från Sápmi och webbsidan finansieras via skattsedeln eftersom man ingår i public service och SVT. Budgeten skrivs upp med inflationen med 2 procent varje år. Webbsidan har i snitt 100 000 unika besökare i veckan, Oððasat har cirka 22 000 tittare om dagen

Niia, säger att grunden för all journalistik på redaktionen är trovärdighet och opartiskhet. Samtidigt understryker hon vikten av att samerna har en egen media.
- Självklart ska det finnas samisk media som görs av samer, för samer. En utomstående kan inte berätta om samer för en samisk målgrupp. Man kan vara hur påläst som helst men om man inte själv tillhör kulturen kan man förlora viktiga nyanser.

Oððasat har även reportrar som bevakar samiska frågor i Göteborg och Stockholm, något redaktionen kallar ” Sápmis glesbygd”. I den så kallade glesbygden kan det handla om frågor som berör kampen för att få språkundervisning i samiska.

Den största utmaningen, enligt redaktionen i Kiruna, är att hitta journalister som kan någon av de samiska språken och har vuxit upp i den samiska kulturen. De letar kontinuerligt efter fler meriterade medarbetare.

 

PETRA KAHN NORD

 

 

Sidan uppdaterad 2022-05-13