Artiklar
Foto: Luleå Stift

Inbjudan: Kyrkans roll i försvenskningen

I slutet av 1800-talet började en försvenskning av Tornedalen, som pågår långt in på 1900-talet. Svenska kyrkan var en aktör som hade stor påverkan på utvecklingen.

Under en och en halv dag lyfter Sannings- och försoningskommissionen fram kyrkans roll vid försvenskningen av meänkieli-talande områden. Under den första dagen görs en historisk återblick. Detta sker 15-16 juni i Luleå.

När gränsen till Finland drogs 1809 delades ett geografiskt kulturellt område. Tornedalen delas i två rikshalvor och den finsktalande befolkningen blir minoritet i Sverige. 

Forskare Carl-Gösta Ojala håller en föreläsning hur tornedalingar, kväner och lantalaiset varit föremål för insamling av mänskliga kvarlevor. Lars Elenius, professor emeritus, berättar om kyrkans roll i skolväsendet och professor Urban Claesson föreläser om kyrkans och dess företrädares historiska agerande i relation till tornedalingar, kväner och lantalaiset under 1800- och 1900-talet.

Dag två vänds blickarna framåt. Forskaren Gerd Snellman berättar om laestadianismen och språkfrågan. Besökarna får lyssna till den norska kommissionären Per Oskar Kjølaas, som berättar om den norska kommissionens pågående arbete. I panelsamtal lyfter vi frågor som: Är försoning möjligt, vad krävs i så fall? Vad innebär upprättelse? Vilken roll har kyrkan i konfliktsituationer och vilka är utmaningarna?

Hela programmet hittar du här. Anmäl dig senast måndagen den 30 maj på Luleå stifts webbplats. Om du inte kan närvara på plats så kan du följa symposiet direkt på webben. Du kommer också att kunna se symposiet i efterhand.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2022-06-16