Artiklar

En av utmaningarna för Met Nuoret - hitta nya medlemmar

Hanna Huppunen är vice ordförande i Tornedalingarnas ungdomsförbund, Met Nuoret. Ett förbund för unga som känner gemenskap med meänkieli och det ursprungliga språkområdets kultur och historia. 

Det geografiska området Tornedalen innefattar älvdalskommunerna Haparanda, Övertorneå och Pajala och även delar av Kiruna och Gällivare kommuner. Met Nuoret verkar för att stärka unga tornedalingars identitet, språkliga och kulturella utveckling. Förbundet är samtidigt är ett språkrör för barn och ungdomar med tornedalsk bakgrund

Hanna Huppunen, vice ordförande för Met Nuoret, är uppvuxen i Övertorneå med meänkieli som ett av hennes hemspråk. Hon säger att hon tyvärr aldrig fick lära sig att prata meänkieli helt flytande.
- När man växer upp i ett majoritetssamhälle så lär man sig ju majoritetsspråket bäst. Jag talar, som jag upplever att många andra tornedalingar också gör, bättre svenska än meänkieli. Idag tycker jag att det är synd att jag inte la mer tid på språket i skolan och studerade mer. Det är en av frågor som vi inom Met Nuoret driver, att fler med tornedalskt ursprung ska bli intresserade av att lära sig språket bättre redan i unga år.

Uppskattningsvis finns mellan 40 000–70 000 meänkielitalande personer i hela Sverige. Hanna berättar att meänkieli tyvärr talas i allt mindre utsträckning av yngre generationer.

Hon berättar att Met Nuoret därför har utvecklat ett språkpaket som riktar sig till föräldrar som antingen behärskar språket fullt ut eller själva precis börjat erövra språket. Tanken är att ge stöd och hjälp till dem som vill föra vidare meänkieli till nästa generation. Språkpaketet kan beställas av såväl kommuner och landsting i förvaltningsområden för meänkieli som privatpersoner på Met Nuorets hemsida. Många av delarna i paketet finns även tillgängliga för nedladdning via hemsidan utan beställning.

Met Nuoret vill även satsa på att skapa möjligheter för unga att lära känna och bevara sin kultur utanför språket, exempelvis via kulturella aktiviteter som kan stärka gemenskap mellan ungdomar med tornedalsk bakgrund.

Under kommande år vill man därför vara mer synligt närvarande på festivaler och marknader.
- Det har varit utmanande för oss med pandemin, vi har inte kunnat anordna aktiviteter eller aktivt söka upp ungdomar som kanske kunde vara intresserade av att engagera sig. Genom att vi reser till olika platser i Sverige kan vi mer aktivt söka upp ungdomar, stärka sammanhållning bland medlemmar och samtidigt utbilda majoritetssamhället om vårt kulturarv och språk.

I sommar ska Met Nuoret dessutom anordna ett sommarkollo som kallas för Kolme, tre på meänkieli. Kollot, som riktar sig till unga vuxna mellan 18 – 35 år, är ett samarbete mellan den tornedalska minoriteten i Sverige, kväner i Norge och karelska ungdomar i Finland. Under kollot kommer man att fokusera på dessa tre minoriteters utmaningar och likheter. På Instagram skriver Met Nuoret att kollot kommer att innehålla karelska hantverks-, matlagnings- och dansworkshops, möjlighet att lära sig om tornedalsk- och kvänkultur samt gott om tid för att prata och umgås.

Hanna berättar att en av utmaningarna för förbundet har varit att hitta nya medlemmar. Det finns bara ett visst antal unga i Sverige som har en tornedalskbakgrund och många av dem har bristfälliga kunskaper både om sin historia och sitt språk.
- Vi behöver nå ut mer, sprida information, fylla kunskapsluckor och få unga att bli intresserade och känna gemenskap med andra med likande bakgrund.  Jag tycker att det är viktigt att känna till sin historia och jag hoppas att fler unga ska ha ett intresse av det. Att kunna dela erfarenheter, både positiva och negativa, tror jag är nyttigt. 

Met Nuoret använder både uppsökande aktiviteter och sociala medier för rekrytering av nya medlemmar. På Instagram driver förbundet kontot @MetNuoret där man kan få information om förbundsaktiviteter men även lära sig mer om kultur och historia. Förbundet publicerar då och då gästinlägg från personer med en tornedalsk bakgrund som beskriver sin vardag och familjehistoria.

PETRA KAHN NORD

 

 

Sidan uppdaterad 2022-09-22