Artiklar

Uppföljningsmyndigheterna begär in mål och riktlinjer

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är ansvariga för uppföljningen av förvaltningsmyndigheters tillämpning av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Enligt lagens 5 b § är kommuner och regioner skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Utifrån Länsstyrelsen och Sametingets senaste uppföljning av minoritetspolitikens utveckling framgår att det fortfarande finns kommuner och regioner som inte lever upp till lagens krav.
 
Myndigheterna begär nu in antagna minoritetspolitiska mål och riktlinjer från ett sextiotal kommuner och regioner. Syftet med att begära in dessa underlag är att Länsstyrelsen och Sametinget ska kunna erbjuda goda exempel och stöd till kommuner och regioner i arbetet med mål och riktlinjer.
 
MALIN A JUNKKA
Sidan uppdaterad 2022-06-09