Artiklar

Känner du till våra svenska nationella minoriteter?

Med denna rubrik bjöd Norrköpings kommun samt nationella minoritetsföreningar i Norrköping den 1 oktober 2022 för första gången in till en gemensam dag om och med Norrköpings nationella minoriteter. Evenemanget lockade över 400 personer, och anordnades på Norrköpings Stadsmuseum.

Syftet med dagen var ökad kunskap och besökande norrköpingsbor fick bekanta sig med de olika nationella minoriteternas föreningar. Sverigefinska seniorföreningen PURSI bjöd på Karelska piroger och föreningen Romer i Norrköping  stod för avsmakning av mat från Balkan. Romernas historia berättades av ordförande Seferim Murina och Sead Serifi Levin, båda arlitalande romer. Föreningen visade även upp traditionell romsk dans. Åhörarna fick dessutom lyssna till den spännande judiska historien i Norrköping berättad av tidigare stadsantikvarien Ann-Charlotte Hertz om.

Koreografen och dansaren Ola Stinnerbom deltog med jojk och en mycket spännande dansföreställning. Sápmi i Östergötland visade samiskt hantverk och var för dagen klädda i typiska samiska koltar.

Dagen blev mycket lyckad och nu gror planer på att göra evenemanget till årligt återkommande.

Norrköpings kommun har ingått i förvaltningsområdet för finska sedan 2012 och har byggt upp en gedigen verksamhet riktad till sverigefinnar samt ett väl fungerande samråd. Under 2022 har kommunen också etablerat djupare kontakter med de övriga nationella minoriteterna samt urfolket samer och samråd har påbörjats. Att nå ut till tornedalingar i Norrköping har tyvärr visat sig vara svårt men arbete pågår med att eftersöka personer som talar meänkieli eller identifierar sig som tornedalingar.

Sidan uppdaterad 2022-10-12