Artiklar

Kvarlevor återlämnade 144 år efter helgerån motiverat av pseudovetenskap

År 2022 bidrar med ytterligare ett historiskt ögonblick. För första gången i Sveriges historia återlämnas kvarlevor från den meänkieli-talande minoriteten. Kranier tillhörande tornedalingar, lantalaiset, kväner samt urfolket samerna har överlämnats från Finland till Sverige. Kranierna grävdes en gång upp i rasbiologiskt syfte och har den 28 oktober 2022 återförs närmare den plats där de en gång begravdes. Det vill säga, den numera kallade, ödekyrkogården Akamella i Muodoslompolo.

Marken i Muodoslompolo har fått sällskap av höstvinterns första fina lager av snö när återföringsprocessen av kvarlevorna nått verkställandestadiet. 23 kranier har fraktats från finska Inari (Enare på svenska) för att återföras till helig mark i Muodoslompolo. Inledningsvis har kranierna fått komma närmare den ursprungliga gravplatsen. Längre fram kommer de också formellt återbegravas på Akamella kyrkogård.

Försoningsprocessen kan börja
Närvarande vid den högtidliga tillställningen var bland andra representanter från sannings- och försoningskommissionen, Svenska kyrkans stiftsadjunkt, Pajala församling, representanter från samemuséet Siida, representanter från Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset (STR-T) och släktingar till de avlidna som på 1800-talet berövats sina kranier. Kranierna grävdes upp ur de respektive gravarna med rasbiologiska, pseudovetenskapliga, motiv.

Ledamot i Sannings- och försoningskommissionens styrelse, Bengt Niska, tidigare ordförande för STR-T intervjuades av Sveriges Radio Meänraatio i samband med fredagens händelse. Han berättade bland annat att det känns bra att kranierna återlämnas.
- Nu kan försoningen börja, säger Niska till Meänraatio.

Händelsen har historiskt värde eftersom det är första gången som en repatriering av kvarlevor sker som också omfattar Sveriges meänkielitalande befolkning. Akamella blev Muonio sockens första begravningsplats på 1600-talet. Det omkringliggande området befolkas av, och har historiskt också befolkats av, meänkielitalande, tornedalingar, kväner, lantalaiset och samer. Inger Junkka, nuvarande ordförande för STR-T, säger enligt pressmeddelande från riksförbundet att "det är jätteviktigt att den mörka sanningen om vår historia kommer fram”.

Kommissionens delbetänkande redovisade kvarlevornas territoriella tillhörighet
Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset är en statlig utredning som tillsatts av den svenska regeringen på initiativ av tornedalingarna själva. Till grund för sanningskommissionen ligger förstudien Då var jag som en fånge – Statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet skriven av författaren Curt Persson (2018). I juni 2022 överlämnades sanningskommissionens första delbetänkande till regeringen med titeln Ko ihmisarvoa mitathiin. Då människovärde mättes.

I delbetänkandet ingår uppgifter om kvarlevorna som år 2001 överlämnats till Samemuséet Siida från anatomiavdelningen på institutionen för biomedicin vid Helsingfors universitet. Hela den anatomiska samlingen omfattar kvarlevor från 172 avlidna personer, därbland de 23 kranier som nu överförts från Finland till Sverige. Styrelsen för Samemuséet Siida har tillsatt en kommitté för arbetet med syfte att återlämna alla avlidna till deras ursprungliga gravar.

Återbegravning och kommissionens slutredovisning väntas år 2023
Det är ett samarbete mellan många parter från både offentlig och ideell sektor som möjliggjort repatrieringen av kranierna till Muodoslompolo. STR-T, Svenska kyrkan, Samemuséet Siida, Sametinget, Muonio sameby och Länsstyrelsen i Norrbotten har tillsammans samverkat för att fullborda återlämnandet. Pajala församling ansvarar över att förvara kranierna fram tills de återbegravs under sommaren år 2023. Den 15 maj samma år ska Sannings- och försoningskommissionens utredning också slutredovisas till regeringen.

LINNEA HUHTA

Sidan uppdaterad 2022-11-04