Artiklar

Öppen utlysning

Är du eller någon du känner intresserad av att bidra som nationell expert i Europarådets rådgivande kommitté för ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter?

Regeringen tillkännager en öppen utlysning där personer ges möjlighet att anmäla intresse för att vara nationell expert i Europarådets rådgivande kommitté för ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Vänligen se bifogad utlysning och CV-mall. 

 De personer som nomineras bör ha följande kvalifikationer:

  • Erkänd kompetens i fråga om skydd för nationella minoriteter.
  • Tjänstgöra i personlig egenskap, vara oberoende och opartisk samt vara tillgänglig för att effektivt kunna utföra sitt arbete i kommittén.
  • Ha goda kunskaper i engelska och/eller franska.

Intresseanmälan skickas via e-post till ku.registrator@regeringskansliet.se senast den 23 november 2022. Uppge diarienummer Ku2022/01301 i din anmälan. Vänligen fyll i bifogad CV-mall vid intresseanmälan. Observera att detta är ett oavlönat uppdrag. För uppdraget utgår viss ersättning från Europarådet.

För frågor om utlysningen kontakta departementssekreterare Linnéa Meyer på Kulturdepartementet, Enheten för civila samhället och nationella minoriteter, tfn 08-405 24 78 eller linnea.meyer@regeringskansliet.se

Sidan uppdaterad 2022-11-14