Artiklar
Kiruna bibliotek Foto: Karin Skoglund

Sök projektbidrag från Folkbildningsrådet till insatser för nationella minoritetsspråk

Folkhögskolor och studieförbund kan söka projektbidrag från Folkbildningsrådet för  perioden 1/1 2023 – 31/12 2023. Ansökningar tas emot och behandlas löpande.

I april 2022 lanserade regeringen ett handlingsprogram för bevarande och främjande av de nationella minoritetsspråken d.v.s. finska, jiddisch, meänkieli, romska och de samiska språken. Som en del av programmet fick Folkbildningsrådet  i uppdrag att fördela medel till insatser under perioden 2022–2024, inledningsvis 7,5 miljoner för projekt under det andra halvåret 2022, därefter 9,5 miljoner per år.

Insatsens syfte är att bidra till att nationella minoritetsspråk bevaras och revitaliseras via folkbildning. Detta kan ske via språkstudier men också genom att skapa förutsättningar som stimulerar och möjliggör användning av nationella minoritetsspråk.

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-02-07