Artiklar
Foto: Anneli Åsén

Ny avhandling om extra språkundervisning i förskolan

En ny avhandling från Åbo Akademi undersöker om ett särskilt språkprogram i Finland kan stärka den kommunikativa finskan i en tvåspråkig kommun med en svensktalande majoritetsbefolkning.

I språkprogrammet som är en form av en språkberikad undervisning, introduceras finska som en naturlig del inom den svenskspråkiga utbildningen från småbarnspedagogik till grundskoleundervisning. Avsikten med språkprogrammet är att redan i tidig ålder skapa en positiv attityd till finska samt ge barnen en möjlighet att bekanta sig med finska på ett naturligt sätt.

Båda lärare och vårdnadshavare har haft positiva resultat av programmet och barnen har utvecklat ett intresse för finska och andra språk samt fått nya kunskaper i finska. Språkberikad undervisning som språkprogrammet i studien kan vara ett sätt att väcka intresse och bidra till en positiv attityd till andra språk och flerspråkighet.

KARIN SKOGLUND

Ladda ner avhandlingen och läs mer på Åbo Akademis webbplats:

Språkberikad undervisning i småbarnspedagogik och förskola : Lärarnas, vårdnadshavarnas och barnens synvinklar - Doria

 

Sidan uppdaterad 2023-02-08