Artiklar
Illustration av Henrietta Nyvang

Utveckla minoritetsspråk i förskolan med film

Filminstitutet har tagit fram ett material där film används som ett språkutvecklande verktyg i arbetet med nationella minoritetsspråk i förskolan.

Språklek med film är ett material som introducerar tre filmpedagogiska metoder vars syfte är att underlätta för förskollärare och annan personal att arbeta språkutvecklande med de nationella minoritetsspråken. Verktyget kräver varken förkunskaper i de nationella minoritetsspråken eller i filmpedagogik och filmskapande.

-Projektet har mötts av ett stort intresse och det finns definitivt ett behov av material i det språkutvecklande arbetet i förskolan och kring de nationella minoriteterna. Ett önskemål från pedagogerna som vi lyssnat på var att materialet inte skulle kräva några förkunskaper, varken i de nationella minoritetsspråken eller i filmpedagogik och filmskapande”, säger Katharina Berggren, projektledare på Svenska Filminstitutet.

Materialet består av tre olika filmpedagogiska metoder som utgår från barnens bildskapande kopplat till minoritetsspråken. Metoderna beskrivs i en lärarhandledning och i en film där pedagoger och barn i olika förskolor utforskar de nationella minoritetsspråken genom att fota, filma och berätta utifrån sina bilder. Det ingår också kartor med bilder och QR-koder så att barnen kan lyssna och lära sig ord på finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Som stöd till pedagogerna finns också en teknisk handledning med tips samt en fördjupning om de nationella minoriteternas historia och kultur, med tips på filmer och böcker att se och läsa med barnen.

Materialet, som är kopplat till läroplanen för förskolan, Lpfö18, är framtaget i samråd med förskolepersonal med både majoritets- och minoritetssvensk bakgrund, samt företrädare för nationella minoritetsföreningar, forskare och myndigheter. Materialet är kostnadsfritt. 

 

Länk till trailer: Trailer: Språklek med film - verktyg i arbetet med nationella minoritetsspråk i förskolan - YouTube

Läs mer om materialet på Filminstitutets hemsida:

Språklek med film (filminstitutet.se)

 

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-03-08