Artiklar
Klipp från informationsfilm om filmstöd för nationella minoritetsspråk av Filminstitutet

Ansök om stöd till filmverksamhet för och på de nationella minoritetsspråken

Den 31 mars infaller nästa ansökningsdeadline för Filminstitutets stöd för främjande av film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken; finska, romani chib, samiska, meänkieli och jiddish.

Stöd kan sökas för filmpedagogiska projekt och för spridning, visning och versionering av film. Exempel på insatser som kan erhålla stöd är språkstärkande filmpedagogiska projekt, visning och samtal kring film på minoritetsspråken, filmkurser och andra utbildningsinsatser, talanginsatser, filmfestivaler, textning och dubbning av film. Projekten behöver ej genomföras på ett minoritetsspråk men ska verka främjande.

Stöd till Filmkulturell verksamhet, kan sökas av kommunala och regionala verksamheter, för bl.a.:

Stöd kan sökas om högst 100 000 kr, och sökandes egeninsats måste vara minst lika stor.

Stöd till visning och spridning, kan sökas av civilsamhällesaktörer som föreningar, biografer, festivaler, producent, distributör mfl.

Stöd kan sökas om högst 100 000 kr, och kan hel- eller delfinansiera projektet.

 

För mer info, se: https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/barn--unga/nationella-minoriteter/

För frågor, kontakta:

Lena Ek

Svenska Filminstitutet, Regioner, barn och unga

lena.ek@filminstitutet.se

08 6651298

076 5011698

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-03-07