Artiklar
Foto: Anneli Åsén

Inga brister i Oxelösund enligt Skolinspektionen

Efter en anmälan från en familj har Skolinspektionen prövat om Oxelösunds kommun lever upp till lagkravet om förskola på finska. Skolinspektionen svarar att kommunen inte brister i sin skyldighet.

Sveriges radio finska har tidigare rapporterat om familjen Häkkinen som flyttade till Oxelösund får att kunna ta del av förskola på finska. Enligt skollagen ska kommuner som ingår i ett förvaltningsområde erbjuda en förskoleplats där hela eller en väsentlig del av verksamheten är på finska. Familjens barn erbjöds språkstöd en förmiddag i veckan, något familjen tyckte var för lite, vilket de anmälde till Skolinspektionen.

I ett nytt inslag från Sveriges Radio finska rapporteras att Skolinspektionen bett Oxelösunds kommun om en redovisning. Bedömningen är att kommunen ger ett tillfredsställande svar, nämligen att förskola på finska erbjuds i kommunen. Kommunens utbildningschef är av en annan åsikt och menar att det saknas en finsk förskoleavdelning med finspråkig personal. Arbetet för en sådan avdelning är nu påbörjat efter påtryckningar från sverigefinnar.  

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-03-09