Artiklar
Ingela Fagerström, Foto: Karin Skoglund

Kompetensförsörjningsplan för finskspråkig omsorgspersonal

2021 utsågs Skövde kommun till årets sverigefinska kommun för sitt arbete med att hitta finskspråkig personal och för att de utbildar ny och befintlig personal inom vård och omsorg i finska.

2021 startade det kommunala äldreboendet Ekedal upp två finska avdelningar med 20 platser. Sedan tidigare fanns det privata äldreboendet Finlandiahemmet som kommunen hade tvingats säga upp sitt avtal med på grund av särskilda lagkrav inom upphandling. Ingela Fagerström, enhetschef på de sverigefinska avdelningarna på Äldrecentrum Ekedal fick bråttom att hitta personal.

–Jag hade några medarbetare sedan innan som kunde finska och lyckades på kort tid rekrytera 16 personal med språkkunskaper i finska. Idag kan 17 av 19 medarbetare finska. Ryktet att vi har en bra verksamhet på Ekedal hade börjat sprida sig och det hjälpte till i rekryteringen.

Personal rekryterades från bland annat Finlandiahemmet och från kranskommuner. Många var andra generationens sverigefinnar och hade inte använt språket i arbetslivet tidigare.

–Flera medarbetare säger att de har fått tillgång till det finska språket och kulturen – något de inte visste att de hade ett behov av. Samarbetet med brukarna om språket har också varit utvecklande och det har lett till många språkdiskussioner. Flera medarbetare har också blivit inspirerade att lära sina barnbarn finska, berättar Ingela.

Anoo Niskanen, samordnare för finskt förvaltningsområde i Skövde kommun sedan nio år, deltar också på intervjun på Äldrecentrum Ekedal.

–Personalen har kunnat utvecklas språkligt på jobbet som har blivit som ett språkbad på arbetstid. Man ska inte underskatta språkinlärning via jobbet. Det är inte försent – man kan lära sig ett språk som vuxen också, menar hon.

Det systematiska arbetet med kompetensförsörjning för omsorgspersonal med språkkunskaper i finska, startade för flera år sen då kommunen gjorde en kartläggning av finskspråkig personal i hela kommunen. De frågade om intresse fanns för att använda språket i tjänsten och undersökte viljan för fortbildning. Detta tror både Anoo och Ingela bidrog till att det gick så fort att hitta och rekrytera personal till Ekedal  – det fanns redan personal i kommunen som väntade på ett tillfälle att få använda sina språkkunskaper.

Skövde kommun har i många år också haft ett samarbete med Axevalla folkhögskola om kurser i vårdfinska, vilket stärker den finskspråkiga personalen och hjälper kommunen med den framtida kompetensförsörjningen.

När Ekedal skulle starta upp sina finska avdelningar, samlade Ingela Fagerström all berörd personal.

–Vi ställde oss frågan, vad kan komma att bli viktigt när det handlar om omsorg på finska? Vi landade i att fira vissa sverigefinska högtider, servera finsk mat vid speciella tillfällen, erbjuda aktiviteter kopplade till finsk kultur, finska tv-kanaler och musik.

Och de anhöriga är glada för omsorgen på finska.

–De slipper tolka och brukarna kan själva förmedla sina behov och göra sig förstådda, det bidrar till trygghet, fortsätter Ingela Fagerström.

Skövde kommun har cirka 8% en sverigefinsk bakgrund. Trots att det gick så bra att rekrytera personal till Ekedal går det inte att slå sig till ro, menar Ingela. Många medarbetare går i pension och de som är i arbetsför ålder i de yngre åldrarna har inte alltid med sig det finska språket. Därför har kommunen sedan 2016 satsat på att erbjuda en finskakurs för åldrarna 13-25 år, men kursen är även öppen för alla som vill lära sig finska och till exempel använder språket i sitt arbete.

Sara Karjalainen Foto: Karin Skoglund

Sara Karjalainen möter upp på kulturhuset i Skövde. Hon är lärare på kursen, 20 år och kommer själv från Finland.

–Många är andra generationens sverigefinnar på kursen eller har mor- och farföräldrar från Finland, berättar hon.

Sara talar en modern finska och har vuxit upp i Finland, vilket är spännande för eleverna, menar Anoo Niskanen.

–Vi vill väcka intresse för språket på ett annat sätt än i en vanlig skolmiljö. Vissa elever läser finska sedan tidigare. Kursen är tänkt som en dörr in, att man får med sig grunderna för att sedan kunna utveckla språket vidare och studera mer, säger Anoo.

När kommunen gjorde en undersökning bland unga sverigefinnar i kommunen var det just finskakurser som de var mest intresserade av.

De håller till i Kulturlabbet, ett kulturhus för ungdomar i Skövde. Sara Karjalainen blandar olika övningar och får göra en del material själv eftersom utbudet av material för just ungdomar som lär sig finska som andraspråk är litet.

–De har kul när de är här och de har valt det själva, det är viktigt, säger Anoo.

Till kvällen blir det karaoke på Kulturlabbet med finskt tema och Anoo och Sara hoppas på många besökare.

Om Ingela Fagerström får sia om framtiden önskar hon skapa möten för flera generationer sverigefinnar i Skövde.

– Jag tänker mig ett samarbete mellan Ekedal och flerspråkiga Dalvägens förskola där de finsktalande barnen går. Barnen skulle kunna tala med de äldre och med personalen. Det hoppas jag vi kan göra, men vi är inte där än.

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-10-24