Artiklar
Skärmdump från en av informationsfilmerna.

Nya filmer från romska resursbiblioteket

Biblioteken i Malmö har tagit fram tre korta filmer riktade till unga romer som handlar om vad bibliotek är och nyttan med dem.

I januari i år blev det klart att Sverige får ett resursbibliotek för romani chib. Det är Biblioteken i Malmö som har fått i uppdrag av KB att stärka den romska minoritetens språk och litteratur och att vara ett stöd för landets folkbibliotek i romska frågor.

De nya filmerna innehåller intervjuer med både biblioteksanvändare och bibliotekarier. På romska bibliotekets hemsida kan du se filmerna och läsa mer om planerna för resursbiblioteket för romani chib.

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-05-24