Artiklar

Socialstyrelsen bjuder in till digitalt erfarenhetsutbyte om äldreomsorg

Socialstyrelsen bjuder in till ett digitalt erfarenhetsutbyte som tar sin utgångspunkt i rätten till äldreomsorg på nationella minoritetsspråk och rätten att få utöva sin kultur. Äldre personers rättigheter att få tala och utöva sitt språk och sin kultur inom äldreomsorgen är bärande delar inom minoritetslagen.

Erfarenhetsutbytet riktar sig framför allt till dig som är ansvarig inom äldreomsorgen, strateger, verksamhetsutvecklare, minoritetssamordnare eller biståndshandläggare. Även du som arbetar med nationella minoritetsfrågor på lokal, regional eller nationell nivå är välkommen att delta.

Se inspelat samtal inför webbinariet

Socialstyrelsen har spelat in ett samtal för att belysa äldre personers rättigheter till äldreomsorg på sitt nationella minoritetsspråk. Det inspelade samtalet finns på Om nationella minoriteter — Kunskapsguiden

För att få ut så mycket som möjligt av erfarenhetsutbytet är det bra om du har sett det inspelade samtalet.

Under erfarenhetsutbytet medverkar Socialstyrelsens samordnare för nationella minoriteter samt en jurist på myndigheten. Du kan till exempel ställa juridiska frågor om rätten till äldreomsorg på nationellt minoritetsspråk. Du kommer också att kunna dela med dig av framgångsfaktorer och utmaningar kopplat till frågan.

Program

14:30 – 14:45 Välkomna och inledning

 Socialstyrelsen

14:45 – 14:55 Vad är på gång inom området?

Socialstyrelsens samordnare för nationella minoriteter, Katarina Popovic

14:55– 15:25 Samtal om lokala, regionala och nationella utmaningar och framgångsfaktorer kopplat till rätten till äldreomsorg på minoritetsspråk

Samtal i mindre digitala grupper

15:25 – 15:30 Återsamling i storgrupp

15:30 – 15:55 Frågestund

Elin Karlsson, jurist på Socialstyrelsen och Katarina Popovic svarar på frågor om rätten till äldreomsorg på minoritetsspråk

15:55 – 16:00 Avrundning och nästa steg

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan senast den 9 november.
Klicka här för att anmäla dig

Mötet sker via Teams. Vi skickar ut en länk några dagar innan mötet äger rum.

Kontakt

 Anna.Dahlberg@socialstyrelsen.se

 

KARIN SKOGLUND

Sidan uppdaterad 2023-11-10