"Det har ett stort symboliskt värde"

Soraya Post är toppkandidat för Feministiskt initiativ i det kommande EU-valet. För första gången i Sverige toppas en partivalsedel av en rom.
- Min reaktion var wow! De skapar historia, säger hon.

Utnämningen av Soraya Post i början av februari blev en skräll som fick stort utrymme i massmedia. Soraya Post är glad över uppmärksamheten och hon hoppas att den fortsätter ända fram till valet.
- Jag räknar med att jag tar mig in i maktens korridorer, säger hon.

Soraya Post tillhör Resandegruppen. Hon är född i Sverige och bor i Göteborg. Hennes mamma är resande och pappan är tysk jude.

Soraya Post jobbar som strateg på Rättighetskommitténs kansli i Västra Götalandsregionen och har varit sakkunnig i romska frågor, bland annat för Europarådet. Hon har kämpat för mänskliga rättigheter och inte minst romernas situation i tiotals år. Nu väljer hon att ta klivet från aktivist till politiker. Flera partier har tagit kontakt med henne under åren men valet föll på Feministiskt initiativ eftersom deras partiprogram matchar hennes värderingar.
- Jag är 57 år och har hela tiden haft strategin att kunna verka i olika läger men nu är det dags att ta plats i makten och politiken. Det är dags att positionera mig. Och Feministiskt initiativ driver frågan om mänskliga rättigheter och blundar inte för rasismen.

Soraya Post säger att Europa är i kris med en skakig ekonomi och växande rasism och hon tror att hennes erfarenheter, både personliga och yrkesmässiga, kan bidra till en skillnad. Når hon EU vill hon bland annat lyfta frågan om sanktionsmöjligheter för länder som kränker mänskliga rättigheter och hon vill att det ska inrättas en jämställdhetskommissionär och en antirasistkommissionär.

Hur viktigt är det för dig personligen och för romerna generellt om du tar dig in i EU?

- För mig handlar det om att äntligen få en plattform där jag kan påverka och driva frågor i beslutsfattande position. För oss romer är det viktigt att vi tar oss in politikens och maktens rum. Det har ett stort symboliskt värde och är faktiskt en upprättelse för oss romer, säger hon.

Soraya Post menar att hon blir en förebild, ett bevis på att det går att nå högt som rom.
- Jag tror att det här kan ge ringar på vattnet och jag hoppas att unga romer ska känna att de inte ska ge upp den tunga kampen. Ett av mina mål är att inspirera andra.

Finns det en risk för att väljarna tror att du bara kommer att driva romska frågor?

- Feministiskt initiativ är inget enfrågeparti, inget romskt parti. Jag hoppas att folk förstår att jag kommer att driva frågan om mänskliga rättigheter för alla som inte har skydd och jämlikhet som andra medborgare. Och romerna är en av de utsatta grupperna. FI valde inte mig till första namn för att jag är romsk. De valde mig för min erfarenhet och kunskap.

Hur skiljer sig livet som rom i Sverige jämfört med hur romer i andra länder i Europa har det?

- Vi har ett bättre socialt skyddsnät och en högre levnadsstandard. Men på arbetsmarknaden är inte skillnaderna så stora och diskrimineringen är likadan. Det finns en stereotyp bild av romer.

Soraya Post säger att hon länge kände sig som en andra klassens medborgare, att hon var mindre värd. Men genom insyn och engagemang förändrades självbilden. Det handlar om att få egenmakt och känslan av att kunna agera för en förändring.
- Men jag kämpar ju fortfarande och blir kränkt, som med polisregistret och att mina döttrar som ser mer romska ut blir följda av expediter i affärer.

De unga väljarna är hennes stora målgrupp.
- De är redo att ta kampen mot rasismen och är mer medvetna om att människor är lika mycket värda.

ANN-HELÉN LAESTADIUS

Sidan uppdaterad 2014-03-30