Artiklar

Åtta nya kommuner ansluts

Åtta nya kommuner samt två landsting ansluts till förvaltningsområdena för finska, meänkieli respektive samiska 2018.

- Detta är ett tydligt steg i arbetet för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter att leva och utvecklas i vårt samhälle, inte minst när det gäller rätten till sitt språk. Regeringen säkerställer genom beslutet att de rättigheterna som finns i lagstiftningen också ska märkas i vardagen för sverigefinnar, samer och tornedalingar runt om i vårt land, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

De kommuner som ansluts till förvaltningsområdena får ett statsbidrag baserat på antalet invånare i kommunen. En kommun som ingår i två eller flera förvaltningsområden erhåller ett tilläggsbelopp om 500 000 kronor. Landstingen erhåller ett statsbidrag om 250 000 kronor oavsett befolkningsmängd eller antalet förvaltningsområden.

Under 2018 har regeringen avsatt 122,9 miljoner kronor till åtgärder för nationella minoriteter. 85,5 miljoner kronor av dessa går till kommunerna och landstingen som ingår i förvaltningsområdena.

Med det nya beslutet ingår nu 64 kommuner i det finska förvaltningsområdet, 22 kommuner i det samiska och sju kommuner i förvaltningsområdet för meänkieli.

Läs mer om vilka det handlar om här!

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2018-12-20