"Attityden mot samer har blivit bättre"

I Arvidsjaur finns sedan många år tillbaka ett väldigt aktivt samisk föräldranätverk. Som mest har 40 familjer varit medlemmar.
- Vi vill ge våra barn en möjlighet att utveckla samiskan, säger Mariann Lörstrand, kassör i föreningen.

Det samiska föräldranätverket i Arvidsjaurs kommun grundades redan 2010 då kommunen skulle bli samisk förvaltningskommun. Syftet var att bilda nätverk och en organisation som kunde söka egna medel och jobba tillsammans för att stärka barnens språk.
- Vi har en styrelse men är en platt organisation och gör saker i konsensus, säger Mariann Lörstrand.

Hon säger vidare:
- Vi ordnar saker som inte finns, sådant som vi saknar. Allt från språkbad till slalomläger. Vi lever på ett ställe där man inte talar samiska men vi vill utveckla våra barns språk.

I dag får de merparten av sin finansiering från ISOF, Institutionen för språk och folkminnen och så får de låna gratis lokal från kommunen.

Johnny Skoglund är ordförande i föreningen och har tagit in en del idéer från Trömsö  där han kommer ifrån.
- Attityden har blivit bättre mot samiskan och samer i Arvidsjaurs kommun. Från att ha sett det som segregering att ha en samisk förskoleavdelning till att nu faktiskt erbjuda en avdelning med samisk profil sedan två år tillbaka, säger han.

Föräldranätverket skulle gärna se att de fick delta i samrådsmöten med kommunen då de skulle kunna bistå med mycket kunskap i frågor om språket. Men i dag deltar de inte i sådana möten.

Genom föräldranätverket, som genomfört sju stora projekt på åtta år, har deras barn fått ett utökat nätverk.
- Vi har medlemmar i Tärnaby, Malå och till och med Kiruna, säger Lörstrand.

Johnny Skoglund tror att deras framgångsrecept är att de lyckats förmedla till de samiska föräldrarna vilka rättigheter de har.
- Nu vet de vad de kan kräva.

Lörstrand vill också lägga till att en annan styrka de har är att föreningen lyckats bilda nätverk vida omkring.
- Vi har nöjda medlemmar och avgiften är bara 100 kronor per år och medlem. Med tanke på att vi gör allt på ideell basis så är vi en väldigt aktiv förening, avslutar Lörstrand.

MALIN A JUNKKA


 

Sidan uppdaterad 2018-10-17