Avtalet som ska stärka scenkonsten

Riksteatern Norrbotten, Region Norrbotten och Riksteatern har tecknat en överenskommelse för att stärka nationella minoriteters och det samiska urfolkets scenkonst.

Riksteatern har under de senaste åren prövat en modell för att utveckla arbetet med sitt uppdrag genom regionala överenskommelser.Sedan tidigare finns en överenskommelse i Västra Götaland och nu har ett treårigt avtal tecknats för en överenskommelse i Norrbotten.

Överenskommelserna är ett sätt att fokusera olika delar i Riksteaterns uppdrag. De innefattar tre parter, Riksteatern, Riksteaterns regionala förening och den regionala förvaltningen och kopplas till frågor där respektive organisation har särskilda uppdrag eller prioriterade utvecklingsområden.

Tanken är att överenskommelsen ska leda till en ökad samverkan som bidrar till bättre möjlighet att uppfylla respektive organisations uppdrag. Det står att läsa i ett pressutskick.

Riksteatern utgångspunkt är att de regionala överenskommelserna inte endast handlar om utveckling i en region, utan att arbetet ska stärka kunskap och utveckling för hela folkrörelsen. I den nu tecknade överenskommelsen i Norrbotten är syftet att tillsammans utveckla arbetssätt för att stärka nationella minoriteters och det samiska urfolkets scenkonst, samt att främja möjligheten för samiska och tornedalska teatrar att verka regionalt och nationellt.

De aktiviteter som planeras inom ramen för överenskommelsen ska ske i samverkan med organisationer som producerar scenkonst på samiska och/eller meänkieli eller med organisationer som på annat sätt har relevant kunskap kopplat till området.
- Vår förhoppning är att överenskommelsen kommer leda till ökad kunskap om nationella minoriteter och stärka både våra föreningars möjlighet att arrangera scenkonst på nationella minoritetsspråk såväl som att stärka scenkonstaktörer som arbetar med detta, säger Magnus Aspegren, vd vid Riksteatern.

Kristin Grubbström, ordförande Riksteatern Norrbotten säger:
- Ett av Riksteatern Norrbottens viktiga uppdrag är att utveckla, driva och genomföra regionala projekt som använder kulturen som verktyg med målet att främja tillgängligheten av vårt kulturarv, våra språk och länets mångfald. Att lägga upp en gemensam agenda tillsammans med Giron Sámi Théater och Tornedalsteatern kring synliggörandet av deras scener och arbete, känns otroligt uppfriskande och rätt i tiden, 


MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2019-02-13