Beställ den reviderade handboken!

I dag den 15 maj lanserar Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget en reviderad handbok som är tänkt att vara ett stöd i kommuners och regioners arbete med nationella minoriteters rättigheter. I boken varvas information om den reviderade lagstiftningen, teori och goda exempel. Du hittar den här!

Sidan uppdaterad 2019-05-15