Rävlyan i Ammarnäs erbjuder en samisk profil men har tyvärr inte lyckats hitta personal med samisk kompetens. Foto: Peter Steggo

Brist på samisk personal - en vardag på många förskolor

Att hitta förskolepersonal med samisk kompetens är ett problem som många kommuner tampas med. På förskolan i Ammarnäs har man försökt lösa det genom fjärrundervisning och annan digital teknik.

Förskolan Rävlyan i Ammarnäs i Sorsele kommun, som tillhör det samiska förvaltningsområdet, har i dag åtta barn.
- Av dessa är 3-4 barn samiska och vi är skyldiga att tillhandahålla undervisning helt eller till väsentlig del på samiska, säger rektor Linda Sandqvist.

I alla personalannonser efterlyser kommunen samisk kompetens men det är tyvärr svårt att hitta rätt personal.
- Vi har svårt att hitta förskolepersonal överlag, säger Linda Sandqvist. 

För att göra det bästa av situationen köper kommunen in en tjänst från Lycksele kommun som gör att de samiska barnen på Rävlyan kan ha samling en gång i veckan på umesamiska.
- Det är en kvinna som bor i Ammarnäs och vi köper in hennes tjänster via Lycksele.

Förskolan har också haft samlingar på samiska via länk där barnen bland annat får lära sig ord och sånger. Med hjälp av tekniska hjälpmedel som exempelvis appar får barnen möjlighet att läsa in samiska ord och öva på uttal.
- Vi försöker lösa det så gott vi kan. Vi vet att föräldrarna vill ha mer men vi försöker i alla fall, säger Linda Sandqvist.

På Rävlyan finns även barn med nordsamiska som modersmål och där är en lösning på gång för att få in språkinsatser genom lokala förmågor. 

I övrigt erbjuder Rävlyan en miljö som innehåller samiska detaljer som exempelvis inredning och leksaker.
- Jag vet också att de haft en kåta inomhus med eldstad, säger rektorn.

Härom veckan besökte de samiska samordnarna i nätverket Veärbmie som omfattar Arjeplog, Arvidsjaur, Sorsele, Malå, Storuman, Lycksele, Vindeln och Umeå, Rävlyan. Veärbmie träffas några gånger per år på olika orter för att dela med sig av erfarenheter, diskutera aktuella frågor och planera gemensamma aktiviteter. Åsa Skum, samordnare Sorsele, hade ordnat med besöket.
- Vi har personal på våra förskolor som är intresserade och kommer med önskemål om allt möjligt från inköp av appar till att göra torkat kött. Vi har resurspersoner som både jobbar ideellt, gör temadagar och anställda språkstöd. Jag tycker att vår personal och förskolechef gör sitt bästa då vi också brottas med problemet att hitta både samisk kompetens och pedagogisk kompetens, som många andra kommuner. Men med en bra dialog kan man lösa det mesta till det näst bästa i alla fall, säger Åsa Skum.

Veronica Labba, samordnare Lycksele kommun, var med på studiebesöket. 
- Det är intressant för oss att se hur man jobbar utifrån olika lokala förutsättningar och vilka lösningar det finns för att på bästa sätt kunna erbjuda samisk förskoleverksamhet. På Rävlyan har man genom att använda lokala förmågor, fjärrundervisning positiv och intresserad personal gjort det bästa av situationen i väntan på att man hittar samisk personal, säger Veronica Labba som betonar att samarbetet mellan de samiska samordnarna och förskolorna är viktigt.

MALIN A JUNKKA

 

 

Sidan uppdaterad 2019-10-14