Kalendarium - Evenemang

2019-01-21 – 2019-03-17

Bidrag: Hälsofrämjande insatser riktade till romer

Se nedan
Se nedan

Välkommen att söka bidrag för Hälsofrämjande insatser riktade till romer!

Snart finns det bidrag att söka hos MUCF för till organisationer i det civila samhället för Hälsofrämjande insatser riktade till romer. Ansökan öppnar i slutet av januari och görs i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem. Sista ansökningsdag är den 18 mars 2019. Se vidare på vår hemsida som snart kommer att uppdateras: https://www.mucf.se/halsoframjande-insatser-riktade-till-romer

Bidraget kan sökas av organisationer inom det civila samhället (till exempel en ideell organisation). Bidrag får lämnas för projekt som personer med romsk språk- och kulturkompetens deltar i. Bidraget kan inte sökas av kommuner eller landsting. Bidraget kan gå till projekt som bidrar till att främja romers hälsa genom information, utbildning, aktiviteter och liknande. Bidraget kan inte gå till projekt som har utsatta EU/EES-medborgare som målgrupp.MUCF prioriterar projekt som:

genomförs tillsammans med en kommun eller ett landsting,
involverar romska flickor och kvinnor,
ger förutsättningar för långsiktiga effekter.
*

Våren 2019 prioriterar MUCF även projekt där:

kostnaden för projektet inte överstiger 150 000 kronor
projektet inte har några lönekostnader
projektet har max 50 000 kronor i arvodeskostnader (för t.ex. föreläsare, ambassadörer, experter)
det sökta beloppet används för aktiviteter.


Projektet kan tidigast starta 3 månader efter sista ansökningsdag. Det måste starta under samma kalenderår som det ansöks inom och kan pågå i högst 12 månader. Möjlighet till förlängning av projekttiden finns efter dialog med MUCF.Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har regeringens uppdrag att fördela cirka 2 miljoner kronor inom stödformen under 2019. Hur stort bidrag ni kan få beror på hur mycket ert projekt beräknas kosta och hur stor summa MUCF har kvar att fördela, totalt.

Stöd i ansökningsprocessen

Inför ansökans-omgången 2019 erbjuder MUCF stöd i ansökningsprocessen till de organisationer som önskar söka projektbidraget. Generella frågor besvaras av ansvarig handläggare Ellen Lundkvist på telefonnummer 08-566 219 22.

De organisationer som vill är även välkomna att skicka in sin projektidé för att få återkoppling på den från och med den 11 februari. Återkoppling kommer att ges fram tills en vecka innan sista ansökningsdag. Intresserade ansökande uppmuntras dock att skicka in sina projektidéer i god tid.

Projektidén ska skrivas i enlighet med det bifogade dokumentet Stöd i ansökningsprocessen 2019 och skickas till handläggare Lejla Hadzihasanovic eller Aida Samani via lejla.hadzihasanovic@mucf.se respektive aida.samani@mucf.se. MUCF erbjuder därefter muntlig återkoppling på er projektansökan. Inskickad projektidé behandlas inte som en ansökan. Om er organisation vill ansöka om projektbidrag behöver ni därför lämna in er ansökan i Myndighetens ansökningssystem (se länk ovan). Eftersom MUCF bedömer inkomna ansökningar i konkurrens är eventuella ändringar i enlighet med återkopplingen från handläggaren ingen garanti för att er projektansökan beviljas bidrag.