Kalendarium - Evenemang

2019-12-11

Välkommen till dialog!

Galaxen, Växjö stadsbibliotek
18-20
Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter?

Då är du varmt välkommen till en öppen dialog om frågor som är viktiga för dig i din vardag.

Vi lyssnar på dina erfarenheter av kontakten med Region Kronoberg, Länsstyrelsen i Kronoberg och Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg. Dina tankar om hur samhällets stöd till personer som tillhör minoritetsgrupper kan förbättras är viktiga för oss.

Vi berättar om hur vi arbetar för att bidra till den nationella minoritetslagstiftningen. Målet är att hitta sätt att återkommande föra samtal om frågor som är viktiga för dig som tillhör en nationell minoritet i Kronoberg.

För anmälan och frågor kontakta Jessica Linde, Region Kronoberg,
jessica.linde@kronoberg.se eller 0470-58 30 56

Om du representerar en organisation för nationella minoriteter får du arvode för ditt deltagande.