Kalendarium - Evenemang

2021-05-11

Vårforum Region Kronoberg

Digitalt
13.00
Representanter för de nationella minoriteterna är varmt välkomna att delta i Region Kronobergs Vårforum.

Vårforum är en av Region Kronobergs årligen återkommande mötesarenor där intressenter från olika områden samlas för att bidra till länets utveckling. Det finns möjlighet att bidra med synpunkter till kommande kulturplan, trafikförsörjningsprogram och utvecklingsinsatser som leder oss mot målen i Gröna Kronoberg 2025, länets regionala utvecklingsstrategi.