Kalendarium - Evenemang

2021-09-23

Skolverket samråd

Digitalt
Delar av dagen

Utbildningsmyndigheterna Skolverket, Folkbildningsrådet, Myndigheten för yrkeshögskolan, Sameskolstyrelsen, Skolforskningsinstitutet, Skolinspektionen, SPSM, UHR  och UKÄ arrangerar samråd med nationella minoriteter. Mötet är endast öppet för inbjudna organisationer och myndigheter. Torsdag 23 september kl. 09.00-12.00 
Sverigefinska organisationer 

Måndag 27 september kl. 09.00-12.00 
Samiska organisationer 

Tisdag 28 september kl. 09.00-12.00 
Judiska organisationer 

Onsdag 29 september kl.09.00-12.00  
Organisationer för tornedalingar, kväner, lantalaiset 

Onsdag 29 september kl. 13.00-16.00  
Romska organisationer