Då invigs Judiska museet

Den 6 juni 2019 slår Judiska museet upp sina portar igen, den här gången i Stockholms äldst bevarade synagoga i Gamla stan.

- Ett nästan okänt kulturarv synliggörs. Det var här allt började en gång i tiden – nu kan historien fortsätta, säger museichefen Christina Gamstorp på museets hemsida.

Den gamla synagogan blir utgångspunkten för det nya Judiska museet att berätta om judiskt liv i Sverige under nästan 300 år. Platsen bär på berättelsen om när de första judarna kom till Sverige, om hur de formade en judisk gemenskap och blev en del av det svenska samhället.

Synagogan, platsen, och kulturarvet kommer att lyftas fram i bägge utställningsdelarna. Både i basutställningen och i själva samlingen som även den fått nytt innehåll.
- Det har varit lite skralt med föremål från åren efter 1945 och nu har vi fått in lite nytt. Vi vill kunna berätta om hur det var att det var att komma till Sverige då, säger intendenten Yael Fried.

Ett av de nya föremålen är exempelvis en ryggsäck som en kvinna lämnat in till museets samling.
- Det var det enda hon hade med sig när hon kom med Kindertransport till Sverige, berättar Yael Fried.

Det judiska kulturarvet har ofta osynliggjorts. Under mer än 100 år kategoriserades exempelvis den predikstol som tillverkats på beställning av synagogan i Gamla stan som ”okänd kyrka”. Den judiska predikstolen samlades in som kyrkokonst och därmed försvann det judiska arvet.
- För mig har det varit viktigt att det nya museet lyfter fram relationen mellan minoritet och majoritet. Det är där det svenska och det judiska möts som något nytt växer fram. Det är därför vi öppnar det nya museet på Sveriges nationaldag – det svenska får maka på sig lite för att göra plats åt det svensk-judiska kulturarvet. Museet ska vara en öppen plats för alla som är intresserade och nyfikna på det judiska., säger Christina Gamstorp.

Hösten 2016 lämnade Judiska museet sina gamla lokaler i Vasastan i Stockholm och det har tagit tid att bygga upp det nya museet. Men nu är 6 juni satt som datum för invigningen och hela den veckan kommer museet ha olika aktiviteter i sin nya lokal. Ytan är ungefär den samma men det nya och unika är själva platsen.
- Det är Sveriges äldsta bevarande synagoga, säger Yael Fried.

I dag arbetar fem personer på museet. Nytt är att museet anställt en pedagog som arbetar med att ta fram nytt material och ett skolprogram.
- Vi vill ha ett program som är kopplat till läroplanen och utställningen och hoppas på så vis att vi ska få en bättre kontakt med skolorna genom ett mer genomtänkt program. Det ska finnas ett mervärde att beska museet för eleverna, menar Yael Frid, som haft ordet tillgänglig som ledord i sitt arbete under de här åren.

Hon säger vidare:
- Den största utmaningen är tiden nu när vi satt ett datum för öppning.


MALIN A JUNKKA

 

 

Sidan uppdaterad 2019-02-04