Artiklar

De utforskar judisk identitet i Malmö

En gång i veckan lämnar en grupp människor i Malmö sina vardagsbestyr och reser tillsammans in i den värld av bibliska berättelser och tankesätt som bidragit till att forma den judiska identiteten.

Minoritet.se fick prata några av deltagarna i kursen som är ett samarbete mellan Paideia folkhögskola i Stockholm och Judiska Församlingen i Malmö.

När minoritet.se besöker kursen ”Judisk identitet från bibliska berättelser till dagens judendom” på judiska församlingen i Malmö sitter alla med en uppslagen hebreisk bibel, den motsvarar det gamla testamentet i den kristna bibeln.

Deltagarna läser den urgamla berättelsen om världens skapelse. Minoritet.se frågar kursledaren rabbin Moshe-David HaCohen varför vi måste studera denna del av bibeln för att förstå de judiska rötterna.
- Ett av skapelseberättelsens underliggande budskap är att alla människor är lika, vi är alla skapade till guds avbild. Ska vi börja direkt med den judiska historien så är risken att man får bilden att det judiska folket är förmer än andra, säger rabbin Moshe-David HaCohen.

Han är församlingsrabbin och historiker, bördig från Israel. Kursen, som är på engelska, är för de som är nyfikna på vad som format det unikt judiska. Även om många judar inte är religiösa, så har de vuxit upp med och praktiserar i olika grad judiska traditioner och ritualer i hemmet. De flesta av dessa traditioner, till exempel firandet av shabbat, vilodagen, har sin grund i de bibliska berättelserna och lagarna.  
- Jag vill visa hur de bibliska narrativen än idag påverkar oss judar på olika sätt, säger Moshe-David.  

En av deltagarna, Barbara Mattsson, kom till Sverige från Polen för 40 år sedan.
- Jag har judiska rötter, men jag har framför allt en stark känsla för det judiska. Ju mer jag studerar desto mer dras jag till det. Hon är gillar alla aspekter av det judiska: historien, religionen och kulturen.

Leon Schatz har liksom Barbara rötterna i Polen. För honom fyller denna kurs ett stort behov på olika plan.
- Jag kommer från ett mycket sekulariserat judiskt hem. Jag och de flesta av mina judiska kamrater som kom hit från Polen fick inte med oss den judiska traditionen och ritualerna.
Leon tillhör den grupp med polska judar som emigrerade till Sverige efter en statsstyrd antisemitisk kampanj 1968. De blev fördrivna av det land där de växt upp som goda samhällsmedborgare, allt på grund av att de var judar. De flesta hade samtidigt en stor okunskap om sitt judiska arv.

Leon gillar att lära sig den djupare betydelse bakom de olika traditionerna och tycker rabbin Moshe-David förklarar sambanden på ett bra sätt och tydligt sätt.
- Dessa studier stärker min identitet och lust att bejaka och utforska mer om mitt arv, säger Leon.

Minoritet.se pratar med en något yngre deltagare i kursen. Hon är lärare och upplever att antisemitismen bland en del elever på hennes skola gör att hon vill vara anonym i artikeln. Hon är inte själv judinna men hennes man är det och deras dotter går på judisk kvällsundervisning en gång i veckan.
- Jag går hit för att utvecklas på ett personligt plan. Även om jag kan mycket om det judiska så vill jag öka min förståelse. Det här är näring för hjärnan.

FREDRIK SIERADZKI
 

Sidan uppdaterad 2018-11-23