"Det här är en demokratifråga"

Även METavisi har fått minskat bidrag från Kulturrådet och det innebär färre artiklar på meänkieli och att tidningen inte kan utöka sin utgivning.

METavisi är ett magasin som bevakar tornedalingars språkliga , kulturella och samhälleliga intressen. METavisi är ett språkrör för tornedalingarna, för såväl ummikot (meänkieli för icke-meänkielitalande) som för de 75 000 meänkielitalande som uppskattas finnas i Sverige. Sedan hösten 2015 är METavisi en nättidning.

När fick ni besked om att ert bidrag från Kulturrådet minskat? 

- Vi fick information om minskat kulturtidskriftsbidrag då beslutet
offentliggjordes i början av januari 2019. Vårt bidrag är halverat från 100
000 kr till 50 000 kr. Vi är alltså nu på samma bidragsnivå för METavisi som
för 5-6 år sedan, säger Maja Mella, verksamhetsledare på Svenska Tornedalingars Riksförbund som ger ut tidningen.

- Vad innebär detta för tidningen konkret?
Rent konkret innebär det att vi inte kan utöka utgivningen. Med nuvarande
bidragsmodell kan vi endast publicera en artikel per månad på meänkieli och
svenska. Det innebär att artiklarna som publiceras ska ha ett innehåll som
har ett nyhetsvärde och en lång liggtid.

Den romska tidskriften È Romani Glinda lades ned på grund av minskat bidrag. Finns den risken för er också?

- Det är beklagligt att romska kollegan ERG var tvungna att lägga ned. Och det
är klart att den diskussionen även funnits hos oss för ett antal år sedan
när vi uppmärksammade att förbundets ekonomiska del i tidningen var högre än
bidragsgivarens. I nuläget finns inga ambitioner att lägga ned METavisi, som
funnits i drygt fyra decennier – men med nuvarande utveckling måste vi
definitivt lyfta frågan till högre instanser, för det här är en
demokratifråga.

Har ni överklagat beslutet?
Nej, vi har inte överklagat beslutet.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2019-06-04