Artiklar
Foto: Anneli Åsén

Digital kurs för bibliotekspersonal på Digiteket om urfolket samerna

Kursen är till för bibliotekspersonal och andra som vill öka sin kompetens och förståelse för urfolket samerna. I kursen blandas öster från urfolket samerna med insikter från forskning och myndigheter.

Syftet med kursen är att få ökad kunskap om urfolket samernas historia, språk och litteratur samt få inspiration till bibliotekets arbete. 

Kunskap om samernas historia och den kolonisation som Sápmi har upplevt och fortfarande upplever, skapar förtroende och tillit i mötet med samiska personer. Detta är grundläggande för att kunna fullgöra uppdraget att ägna särskild uppmärksamhet åt samerna och stödja revitaliseringen av de samiska språken.

Kursen ger bland annat:

  • inblick i samisk litteratur- och kulturhistoria under 400 år fram till idag.
  • exempel på hur folkbibliotek kan arbeta för att synliggöra och stärka de samiska språken.
  • tips på inköpskanaler för samisk litteratur. 
  • konkreta och handfasta råd, tips, länkar och material. 
  • förståelse för urfolket samernas livsvillkor

På Digiteket hittar du kursen och mer information

KARIN SKOGLUND

 

Sidan uppdaterad 2023-11-20