Artiklar

Dokumentarkiv

Det här arkivet innehåller dokument som rör de nationella minoriteternas rättigheter.

Söktext  
Sortera på  
Kategorier

Sökresultat

316 träffar.

Stadga om landsdels- eller minoritetsspråk

[Konventioner] Uppd: 2011-11-22, publ: 2011-11-22

Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk, Strasbourg,1992.

Europeiska ramkonventionen

[Konventioner] Uppd: 2011-11-22, publ: 2011-11-22

Ramkonvention om skydd för nationella minoriteter, Strasbourg 1995.

Folder om Sveriges fem nationella minoriteter (Socialstyrelsen)

[Publikationer] Uppd: 2011-11-22, publ: 2011-11-21
Foldern är ett stöd för enskilda från de nationella minoriteterna och ger kort information om lag...  Mer...

Foldern är ett stöd för enskilda från de nationella minoriteterna och ger kort information om lagen om minoriteter och minoritetsspråk. Foldern är gratis, och syftet är att den ska lämnas till personalen i hälso- och sjukvård och socialtjänst för att öka deras kunskap om nationella minoriteters rättigheter

Lärarförsörjningen för de nationella minoriterna- hur kan den tryggas? (2011:14 R)

[Andra myndigheters rapporter, Rapporter] Uppd: 2011-12-21, publ: 2011-11-21
Högskoleverket fick i juni 2010 i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder för hur Sverige på e...  Mer...

Högskoleverket fick i juni 2010 i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder för hur Sverige på ett bättre sätt kan uppfylla åtagandena i Europarådets minoritetskonventioner vad gäller tillgången på lärare som kan undervisa i och på de nationella minoritetsspråken. I uppdraget ingår att göra en översyn av högskoleutbildningar i de nationella minoritetsspråken. Det ingår även att i genomförandet samråda med ett antal berörda myndigheter och representanter för de nationella minoriteterna.

Nationella minoriteter i äldreomsorgen

[Andra myndigheters rapporter, Rapporter] Uppd: 2011-11-21, publ: 2011-11-21
Rapporten från Socialstyrelsen redovisar hur äldre från de nationella minoriteterna uppfattar kva...  Mer...

Rapporten från Socialstyrelsen redovisar hur äldre från de nationella minoriteterna uppfattar kvaliteten på äldreomsorgen. Den är ett första steg i arbetet med att förbättra kunskapsläget om äldre från dessa grupper

Folder om grundsskyddet

[Publikationer] Uppd: 2011-10-20, publ: 2011-10-20

Information om grundsskyddet från Länsstyrelsen i Stockholms län och sametinget.

Socialtjänstlagen

[Lagar] Uppd: 2011-10-14, publ: 2011-10-14

Socialtjänstlag (2001:453)

Inspirationsbok om utbildning och arbete för romer.

[Publikationer] Uppd: 2011-09-15, publ: 2011-09-15

Romsk kraft- en inspirationsbok om vägar och utbildning till arbete.

Dokumentation: Konferensen Landstingen, regionerna och de nationella minoriteterna. Stockholm 9 juni 2011.

[Konferensdokument] Uppd: 2011-06-24, publ: 2011-06-24
Konferensen Landstingen, regionerna och de nationella minoriteterna arrangerades av Länsstyrelsen...  Mer...

Konferensen Landstingen, regionerna och de nationella minoriteterna arrangerades av Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget den 9 juni 2011. Syftet var att ge kunskap om landstings och regioners skyldigheter enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och att erbjuda en vitamininjektion och inspiration till arbetet, samt möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Konferens tema äldreomsorg-Staare/Östersund 19/5 2011.

[Konferensdokument] Uppd: 2011-06-12, publ: 2011-06-12

Föredrag om Norges satsningar inom äldreomsorgen till personer med samisk bakgrund.

Sidan uppdaterad 2021-04-15