"En samling får liv när människor använder den"

Det nya Judiska biblioteket i kultur- och utbildningshuset Bajit är sedan en tid tillbaka nu öppet för allmänheten. Ett självutlåningssystem tillgängliggör cirka 10 000 titlar.

I synagogans källare där hela biblioteket tidigare låg finns återstående 15 000 titlar kvar, mest äldre material som riktar sig till specialintresserade och forskare. Där är det äldsta böckerna från 1500-talet.

Det Judiska biblioteket på Bajit riktar sig ”till alla som identifierar sig som judar och till andra som är intresserade av judisk kultur”.

Malin Norrby är den som för ett år sedan fick uppdraget att utveckla det judiska biblioteket till att bli en del det community som hela kulturhuset Bajit är. Så under detta år har 10 000 volymer plockats fram från det gamla bibliotekets källare och tillgängliggjorts.

Malin Norrby har tidigare arbetat som chef vid Solna stadsbibliotek och Länsbibliotek Uppsala. Åren innan hon började på Judiska biblioteket arbetade hon som stiftskonsulent vid Centrum för religionsdialog som drivs av Svenska kyrkan.

Förutom att utveckla biblioteksverksamheten har Malin Norrby ägnat en hel del tid åt att lära känna den Judiska församlingen och dess människor. Hon har stor hjälp av sina språkkunskaper i ryska och tyska. Och nu läser hon även hebreiska och hon håller även i en kurs på Paideia folkhögskola i vår.
- Jag ska ha en kvällskurs som handlar om tidig boktryckarkonst ur judiskt perspektiv.

Böckerna som finns i Bajits entréplan där biblioteket vuxit fram har alla ett litet chip i sig som möjliggör självutlåningen. Till sin hjälp under året har Malin haft två timanställda som gjort ett stort jobb med att flytta alla böcker från synagogans källare till Bajit som ligger på Östermalm. Arbetet med att förse böcker, filmer och annat med chip pågår än. I biblioteket finns fackböcker, skönlitteratur, kokböcker med mera. Allt som har med judisk identitet och kultur att göra.

När Malin Norrby startade processen med det nya biblioteket var hennes ledord "maximal tillgänglighet".
- Det här är böcker som ska läsas. Vi har en generös hållning och tar inga avgifter för förseningar. Vi litar på folk. Det är användarnas samling som de ska få ta del av. En samling får liv när människor använder den.

I dag används biblioteket för bokcirklar och en och besökare slår sig ner för att läsa i samband med utlåning. Biblioteket ligger precis intill fiket på Bajit och bara en tunn gardin skiljer dem åt. När minoritet.se är på besök är det många småbarnsföräldrar som kommer in till Bajit och parkerar sina vagnar intill bibliotekshyllorna.

Malin Norrby arbetar just nu med att se över vilka tider som biblioteket ska vara bemannat. Till sin hjälp har hon fått ett antal volontärer med gedigen biblioteksbakgrund och goda språkkunskaper.

MALIN A JUNKKAJudiska bibliotekets vision är:

ska vara det självklara navet för lärande kring judisk kultur, identitet, tradition och religion

ska vara en arena för judisk kultur

ska erbjuda en arena för judiska perspektiv på det offentliga samtalet

Sidan uppdaterad 2019-01-29