Artiklar

Ett inspirerande årsmöte mellan ungdomsförbund

"En inspirerande helg med fantastiska möjligheter". Så sa Alexander Mickelsson, nyvald till Met Nuorets styrelse, precis hemkommen till byn efter årsmöteshelg mellan ungdomsförbunden Met Nuoret och Unga på landsbygden.

Föreningen Unga på landsbygdens manifest inkluderar bland annat att utmana den urbana normen och under tidigare år har projektet ”Ung kultur utmanar den urbana normen” framgångsrikt genomförts tillsammans med skapare såsom konstnärer, poeter och musiker från landsbygdsorter i hela landet. Met Nuoret är en organisation för barn- och unga som känner tillhörighet till meänkieli och/ eller det ursprungliga kulturområdet – Tornedalen. Tornedalen, som också är bestående av flera glesortskommuner.

”Finns bastu, finns möjligheter” var en av många kommentarerna som snurrade runt på sociala medier efter mötet mellan ungdomsföreningarna på Odalgården i Uppsala, 12 – 14 april. Tanken om gemensam styrelseutbildning mellan Unga på Landsbygden och Met Nuoret uppstod redan år 2017/2018 initierat av en ledamot tidigare involverad i båda styrelserna.

Eftersom genomförandet var beroende av finansiering gjordes ansökningar för genomförande som beviljades lagom till föreningsåret 2019. Sofie Skalstad, styrelseledamot i Unga på Landsbygden ledde tillsammans med Hanna Aili det huvudsakliga arbetet med förberedelser inför den fullspäckade helhelgen.
- Att samköra med Unga på Landsbygden var en lyckoträff, skriver Aili efter mötet.

Inspirationsföreläsning och workshop höll Anna Tuomas, grundare av Fenomenala, en organisation med syfte att ta tillvara på barn och unga med särbegåvning, nytänkare och framtänkare, en mellanhand mellan samhällsresurserna som inte finns i dag.

Tuomas  berättade också om egna erfarenheter att driva projekt, till exempel Ung i Tornedalen som gav en plattform för vuxna och unga, politiker, företagare och eldsjälar, att samlas och förvalta idéer från ungdomarna. En landsortsutvecklande aktivitet som omfattade flera orter. Ung i Tornedalen har blivit en aktiv förening i mars 2019 efter att ha varit vilande efter projekttiden. Tuomas ledde även en aktiv workshop med deltagarna för att diskutera de respektive styrelserna, tillsammans få reda på vad som är det viktigaste fokuset och hur, vad, ska prioriteras framöver.
- Vi delar både sakfrågor och utmaningar med bland annat distansarbete. Det var framförallt kul att träffa andra engagerade och härliga människor, fortsätter Aili.

Olivia Linander, rättvisekämpe med fokus på folkbildning och aktivism, ledde också ett pass med de deltagande. Linander delade med sig av hur effektiva och långsiktigt starka rörelser kan utvecklas.
- Genom att fundera kring momentum och struktur kan vi förstå våra egna organisationer bättre och se våra styrkor och utmaningar kopplade till den vision vi har för vårt arbete, skriver Sofie Skalstad i en sammanfattande redogörelse av Linanders pass.

En annan av de gemensamma nämnarna mellan organisationerna är att de båda har deltagare från hela landet, och att styrelsemötena i huvudsak hålls genom digitala mötesplattformar. Att utmana och pröva normer är organisationernas parallella uppdrag som språkrör för barn och unga. Met Nuoret med fokus på att inkluderas och utmana majoritetssamhället och Unga på Landsbygden med fokus att utmana den urbana normen – med civilsamhällets makt, i samhällets tjänst.

Att arrangera en årsmöteshelg med föreläsningar och workshop visade sig också bli starten på något nytt, ett samarbete över gemensamma utmaningar och värden i övrigt. Sammanträden som sker främst i digitala miljöer såsom Skype och Zoom gör båda styrelserna lika. Att kultur utmanar urban norm och majoritetsnormerna är något föreningarna också är överens om, vilket framgår av de som vidtalats i samband med och efter arrangemanget. Styrelserna fick tips och inspiration på hur den digitala mötesmiljön kan utvecklas och möten hållas genom analys kring vad som funkar, vad som inte funkar och vad som kan göra de digitala mötena bättre.
- I den närmsta tiden kommer vi behöva smälta alla nya inputs och för att sen ta ett nytt helhetsgrepp om vart vi gemensamt vill komma med Met Nuoret. Men, så har vi såklart siktet inställt på Aurinkofesti i Tärendö (21 juni) och Pajala Marknad (5-7 juli). Vi kommer fortsätta hålla kontakt med Unga på Landsbygden för att vi tillsammans kan hålla liv i den är känslan och behålla fokus, avrundar Aili.

Helgen avrundades med separat verksamhetsplanering.

LINNEA HUHTA

Sidan uppdaterad 2019-05-10