Foto: Johan Jeppsson

Finska språket i Sverige

200 000- 250000 sverigefinnar kan finska. Finska är ett finsk-ugriskt språk och tillhör samma språkstam som till exempel samiska. Språken som är närmast finskan är karelska och estniska. Finskan har använts i Sverige så länge som Sverige funnits.

Många finnar som flyttade till Sverige under 1500-1600-talet bytte språk till svenska. En grupp som kallades svedjefinnar lyckades bevara finskan eller vara tvåspråkiga in på 1960-talet.

Finskan är modersmål för ungefär fem miljoner människor i världen. Finskan används också bland de övriga fyra nationella minoriteterna i Sverige. Sverigefinnarnas finska är i stort sett lik finskan i Finland. Men i vissa moderna ord som tunnelbana och mobiltelefon har svenskan påverkat. I talspråk bland yngre sverigefinnar kan det finnas skillnader i grammatiken.

Finska skiljer sig mycket från svenska. En skillnad är att svenskan har prepositioner, man säger på, till, från, i. I finskan använder man istället kasusändelser som läggs på slutet av ett ord. Ta till exempel ordet bilar – autot. I bilarna heter autoissa.

Fram till 1990-talet erbjöd flera kommuner tvåspråkig undervisning i skolan, på finska och svenska. Men i början av 1990-talet började en försämring som pågått i tjugo år. Undervisning på finska är numera möjlig i ett fåtal sverigefinska skolor. Det finns bara några kommunala tvåspråkiga klasser kvar.

2003 fanns tvåspråkiga klasser i endast sex kommuner. I början av nittiotalet fanns det 300 tvåspråkiga klasser.
Dessutom har färre barn modersmålsundervisning på skolorna.


Språkrådet har ansvar för att vårda och utveckla det finska språket.

Källa:
Språkrådet, Skolverkets Tema modersmål om finska, professor Leena Huss. ”Rätten till mitt språk” – SOU 2005:40

Texten omarbetad till lättläst av Ann-Helén Laestadius

Återgå till normal version av sidan
Sidan uppdaterad 2017-03-10