Vid Tornedalens folkhögskola i Övertorneå leddes flaggceremonin på Tornedalingarnas dag av författaren Bengt Pohjanen som assisterades av barnbarnen Sofia Tegelid och Mirjam Stoltz. Foto: Hasse Stenudd

Flagghissning över gränserna

Inte bara i Tornedalen firades tornedalingarnas dag, den 15 juli. Numera uppmärksammas dagen på flera håll i landet, bland annat i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Bengt Pohjanen firade för trettonde gången Meänmaan päivä i Övertorneå och påminde om starten då man tillsammans vandrade mot bron och den finska gränsen och förklarade gränsöverenskommelsen år 1809 mellan Sverige och Ryssland, för ogiltigt. Vid Kukkolaforsen firades Tornedalingarnas dag genom gemensam flagghissning i byarna på ömse sidor om riksgränsen för att manifestera samhörigheten i Tornedalen.

Inte bara i Tornedalen firades Tornedalingarnas dag, den 15 juli uppmärksammas numera på flera håll i landet och bland annat i Stockholm, Göteborg och Malmö, åkte meänflaku till väders vid officiella ceremonier. Vid Tornedalens folkhögskola i Övertorneå leddes ceremonin av författaren Bengt Pohjanen och hans assisterades av barnbarnen Sofia Tegelid och Mirjam Stoltz.

I sikens rike, vid Kukkolaforsen, hissades tornedalsflaggan samtidigt i finska och svenska Kukkola för att manifestera samhörigheten på båda sidor om gränsälven. Enligt Svante Spolander, som var med och arrangerade dagen i Kukkola, är det så speciellt viktigt då det i världen finns så många länder som är så nog med att framhävda landsgränserna.
– Att två länder samtidigt hissar samma flagga är stort och har inget med nationalism att göra, säger Svante Spolander.

Amy Steele från USA och Monica från Nyköping som semestrar i Tornedalen såg på nätet att det i dag skulle vara en tornedalsk flaggdag vid Kukkolaforsen.
– Att flagga samtidigt i två länder är unikt. It´s very nice. Det är något för andra länder att ta efter, säger, Amy Steele.

HASSE STENUDD

 

 

 

Sidan uppdaterad 2019-08-14