De nya vackra lokalerna finns i Kanslikasernen vid Historiska museet. Foto: Malin A Junkka

Folkhögskolan Paideia har flyttat

Intresset för Paideia folkhögskola och Institutet Paideia växer och i somras gick flyttlasset från Bajit till Kanslikasernen vid Historiska Museet där man kan erbjuda sina elever ändåmålsenliga och moderna lokaler. Minoritet.se ställde några frågor om flytten till Noa Hermele, rektor på skolan.

När gick flyttlasset från Bajit?

- Den 1 juni 2019 flyttade Paideia folkhögskola och Institutet Paideia från det judiska utbildningscentret Bajit till nya lokaler i Kanslikasernen vid Historiska museet.

Varför flyttade ni?

- Paideia folkhögskola blev den 1 januari 2019 en självständighet folkhögskola - Sveriges 156:e folkhögskola och landets enda folkhögskola med judisk profil. Verksamheten växer varje i år och har i dagsläget mer än 20 kurser och cirka 500 deltagare. Behovet för större och mer publika lokaler ledde till att vi sökte nya lokaler utanför Bajit. Statens fastighetsverk erbjöd nya vackra lokaler i Kanslikasernen vid Historiska museet.    

Vad är fördelarna med de nya lokalerna?

- De nya lokalerna är större och utformade för att passa just vår verksamhet då vi hade turen att komma in i ett skede då hela huset skulle renoveras från grunden. Det har varit en spännande process att tillsammans med husarkitekterna från AIX att ta fram de nya lokalerna.

Vad betyder flytten för er?

- Flytten innebär att vi kan fortsätta att växa och även nå en målgrupp som kanske inte alltid kommer till de judiska institutionerna i och med att vi nu är på en mer publik plats. 

Hur många elever ser det ut att bli i höst hos er? Hur ser utvecklingen/intresset ut?

- Det finns ett mycket stort intresse för kurser i judiska studier. Dagtid har vi cirka 65 deltagare (cirka 25 som läser judiska studier och cirka 40 som läser allmän kurs) och på kvällstid har vi cirka 500 deltagare som kommer någon kväll i veckan. 

Vilken är en mest populära kurs/utbildning?

- Mest populär är hebreiskan med cirka 100 deltagare på fyra nivåer. Även kurserna i judisk kultur och historia är mycket populära.

Hur har ni finansierat flytten?

- Vi lanserade en kampanj för att hjälpa till att finansiera flytten. Hittills har flera stiftelser och privatpersoner generöst bidragit. Vi har också sökt och fått beviljat delvis kostnadstäckning för säkerhetshöjande åtgärder i lokalerna. Dessa medel anslås av Kulturdepartementet via Kammarkollegiet men täcker i dagsläget enbart cirka 50 procent av de säkerhetskostnader vi har för lokalerna. Resten av kostnaderna finansieras genom våra egna resurser. Det går fortfarande bra att bidra till kampanjen. (se mer information här)

Hur ser säkerheten ut i de nya lokalerna?

- Vi har tillsammans med Fastighetsverket tagit fram en rad med säkerhetshöjande åtgärder för lokalerna på grund av den hotbild som finns mot judiska institutioner i Sverige i dag. Det är förstås beklagligt att det krävs men vi gör allt vi kan för att fortsätta vara en öppen verksamhet som ökar kunskapen om det judiska i samhället.  

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2019-08-13