För dig som arbetar som lärare i samiska - stärk din kompetens

Utbildningen vänder sig till dig som är verksam som lärare och anställd av en huvudman (kommunen, Sameskolstyrelsen eller skolans styrelse om det är en fristående skola) i Sverige.

Utbildningen är aktuell om du undervisar i något av följande ämnen: samiska på Sameskolan, samiska som modersmål eller samiska som moderna språk. Du måste ha ett godkännande från huvudmannen för att få gå utbildningen. Det skriver Skolverket på sin hemsida.

Utbildningen är på 7,5 högskolepoäng och har en tydlig koppling till läroplanen och kursplanen i samiska. Du får lära dig grundläggande metoder för att utveckla elevernas muntliga interaktion och deras tilltro till att använda sin språkliga och kommunikativa förmåga både i och utanför den samiska undervisningssituationen. I utbildningen ingår utveckling av kunskaper om texter i olika genrer och från olika medier samt samisk litteratur. Även läromedelsanalys ingår.

Innehållet i kursen diskuteras genomgående utifrån deltagarnas gemensamma planeringar och reflektioner av samiska undervisningsaktiviteter gällande muntlig interaktion och produktion, samt användande av berättande texter och skapande av multimodala texter med hjälp av digitala verktyg.

Utbildningen har didaktiska tillnärmningar i fokus samt lärarens centrala roll för stärkande av elevers samiska språkutveckling.

Se läroplan och kursplan för sameskolan.

Utbildningen anordnas av Sámi allaskuvla/Sámi University of Applied Sciences på uppdrag av Skolverket.

Utbildningen är en distanskurs med en första samlingsträff i Jokkmokk den 23 och 24 september 2019. Du genomför kursen på distans efter samlingsträffen med olika gruppträffar och nätbaserad undervisning. Utbildningen är flexibel och du planerar själv för dina studier.

Om du har en lärarutbildning kan du söka behörighet som modersmålslärare i samiska efter att du avslutat utbildningen. Om du saknar lärarutbildning erbjuder Sámi allaskuvla studievägledning samt kan utforma en individuell studieplan för hur du kan uppnå behörighetskrav som modersmålslärare.

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta samiska@skolverket.se eller Ylva Jannok Nutti, kurskoordinator.

MALIN A JUNKKA

 

Här hittar du mer information!

 

Sidan uppdaterad 2019-06-19